V zdravotných tímoch v nemocniciach chýbajú sanitári a ošetrovatelia. Na jednu sestru niekedy pripadá 15 až do 30 pacientov

Nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach je na Slovensku dlhodobý problém. Z dotazníkov a výskumov, ktoré sú zamerané na kvalitu pracovných podmienok sestier vyplýva, že zdravotníčky pociťujú výrazný deficit v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti. Aj týmito problémami a návrhmi riešení sa zaoberala odborná Konferencia manažmentu v ošetrovateľstve, ktorá sa konala 16. septembra v Hoteli Turiec v Martine. Na odborných prednáškach sa zúčastnilo nielen zo Slovenska ale i z Čiech viac ako stovka vedúcich a staničných sestier, zamestnanci z ošetrovateľstva a iní zdravotníci.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.