Šubjakov deň, celoslovenská konferencia orálnej a maxilofaciálnej chirurgie

V Martine sa konala celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou v oblasti orálnej a maxilofaciálnej chirurgie. Odborného sympózia sa zúčastnili poprední a erudovaní odborníci, ktorí diskutovali o rekonštrukciách tvárovej časti pri rozsiahlych chirurgických resekciách u onkologických pacientov. Zaoberali sa aj rekonštrukciami tvárovej časti po rôznych úrazoch a venovali sa aj prípadom pacientov s vývinovými čeľustno-ortopedickými anomáliami.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.