„Nie všetci poznajú správne techniky čistenia zubov“, hovorí prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa v polovici februára uskutočnil Kongres študentov zubného lekárstva. Zišlo sa tu približne 160 študentov zo štyroch slovenských lekárskych fakúlt. Formou 9-tich prednášok, panelovej diskusie a praktických workshopov sa mohli budúci zubári dozvedieť viac z teórie a praxe zubného lekárstva.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.