V škole by mali byť otvorené dvere všetkým deťom. Pri začlenení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zohráva kľúčovú úlohu pedagogický asistent

V ZŠ s MŠ Podhájska sa konal seminár s názvom „Pedagogický asistent v praxi“. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie Pontis v programe Srdce pre deti. Seminára sa zúčastnili učitelia z celého regiónu a čoraz dôležitejšom poslaní pedagogického asistenta diskutovali s odbornou lektorkou, školskou špeciálnou pedagogičkou a členkou predsedníctva Asociácie špeciálnych pedagógov na Slovensku.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.