Počet žiakov v školských zariadeniach a dokončenie prác na budove bývalého Posádkového klubu. Aj to boli témy, o ktorých rokovala Komisia školstva, vzdelávania a kultúry

Komisia školstva, mládeže a kultúry zasadala 11. októbra 2022 v zrekonštruovaných priestoroch budovy bývalého Posádkového klubu, v ktorej v súčasnosti sídli CVČ Kamarát. Preberali sa témy zberu štatistických údajov k financovaniu škôl a školských zariadení pre rok 2023. Hovorilo sa aj o zateplení budovy CVČ Kamarát, úprave okolia i o elektrine a vzduchotechnike v obnovených priestoroch.v

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.