Študenti ESŠ sa zapojili do projektu Živé knihy, ktorý približuje problematiku dobrovoľníctva

Študenti ESŠ sa zapojili do projektu, ktorého hlavným cieľom je priblížiť rôzne  skupiny ľudí, ako sú menšiny, diskriminované alebo znevýhodnené skupiny, ľudia so zdravotným postihnutím a podobne. Nakoľko sa škola zameriava aj na osobnostný a duchovný rast, chcú, aby ich  žiaci boli citliví a vnímali problémy iných ľudí, vybrali si dobrovoľnícku činnosť. V stredu (25.9.2019) dopoludnia žiaci mohli čítať z deviatich živých kníh a dozvedeli sa tak deväť príbehov.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať