Na ZŠ Hurbanova sa hovorilo viacerými jazykmi

V piatok (27.9.2019) sa do Európskeho Dňa jazykov zapojili aj žiaci prvého aj druhého stupňa na ZŠ Hurbanova. Triedy, ale aj telocvičňa sa premenili na päť rôznych krajín. Každá skupina predstavila ostatným inú krajinu, iný jazyk. Pri prezentácii sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať