Štadión v centre mesta chátra. Bude tu v budúcnosti obytná zóna?

Vo verejnosti už dlhodobo rezonuje otázka, aké sú plány so štadiónom v centre mesta. Na augustovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali zadaním spracovania Urbanistickej štúdie Revitalizácie a modernizácie športového areálu v Martine. Útvar hlavného architekta mesta Martin predložený materiál pripomienkoval, pretože neboli jednoznačne zadefinované niektoré náležitosti, ktoré musí štúdia obsahovať. Materiál o športovom areáli v centre mesta musí byť dopracovaný. Poslanci zobrali prerokovaný bod na vedomie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.