Rekonštrukcie chodníkov, ciest, či vybudovanie Centra sociálnych služieb a obnova Nám. protifašistických bojovníkov

Aj v mestskej časti Podháj-Stráne sa počas štyroch rokov vykonal kus práce. Na niektorých projektoch participoval Výbor mestskej časti Stred s mestom Martin, ostatne si riešili z vlastných zdrojov. Obnovili sa chodníky, cesty, ihriská, a vybudované boli bezpečnostné prvky pri ceste na Martinské hole. Čoskoro bude dokončené nové Centrum sociálnych služieb a rovnako by sa malo začať s rekonštrukciou Námestia protifašistických bojovníkov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.