Školstvo292 Videí

Vrútockí seniori a deti zo SZŠ s poruchami učenia spoločne varili a tvorili zo zemiakov

V Súkromnej základnej škole s poruchami učenia, ktorá sídli v priestoroch bývalého vrútockého gymnázia to minulý štvrtok (10.10.2019) rozvoniavalo. Do školy prišli seniori z Denného centra a Domova sociálny ch služieb a spolu s deťmi varili a piekli zo zemiakov.

Žiaci zo ZŠ Františka Hrušovského z Kláštora pod Znievom predstavili históriu svojej obce

Počas celého minulého týždňa prebiehali v Kláštore pod Znievom oslavy spojené so 150. výročím vzniku 1. Slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia. S našou kamerou sme navštívili komentovanú prehliadku po pamätihodnostiach Kláštora pod Znievom v sobotu (5.10.2019) predpoludním, ktorej hlavnými aktérmi boli žiaci ZŠ Františka Hrušovského.

Školský život na ZŠ Antona Bernoláka dokumentujú vo vlastnej TV Berny

V utorok (8.10.2019) popoludní sme s našou kamerou navštívili mediálny krúžok na ZŠ Antona Bernoláka. Vďaka deťom, ktoré zaujíma práca s  hovoreným slovom a  obrazom majú na tejto škole digitálny videoarchív všetkého, čo zachytí oko školskej kamery.

Učitelia stredných odborných škôl sa vzdelávali v oblasti duálneho vzdelávania

Koncom septembra (25.9.2019) sa v priestoroch Spojenej školy konal seminár pre učiteľov odborných predmetov, ktorý bol venovaný duálnemu vzdelávaniu. Hosťujúca škola patrí dlhodobo medzi lídrov v zapojení sa do Duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji. Do systému, ktorý priamo prepája školu s praxou je len v našom kraji zapojených 140 zamestnávateľov.

Režisér filmu Kto je ďalší? besedoval s výchovnými poradcami

V utorok (1.10.2019) prišiel medzi pracovníkov Centier poradenstva a výchovných poradcov zo škôl  režisér filmu Kto je ďalší?, ktorého hlavnou témou je kyberšikana. Po spoločnom zhliadnutí filmu spolu besedovali o tejto veľmi aktuálnej téme. Ako nám prezradili viacerí z nich, ide o veľmi emotívny film. Povinne by si ho mali pozrieť rodičia školopovinných detí.

Na ZŠ Hurbanova sa hovorilo viacerými jazykmi

V piatok (27.9.2019) sa do Európskeho Dňa jazykov zapojili aj žiaci prvého aj druhého stupňa na ZŠ Hurbanova. Triedy, ale aj telocvičňa sa premenili na päť rôznych krajín. Každá skupina predstavila ostatným inú krajinu, iný jazyk. Pri prezentácii sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti.

Študenti ESŠ sa zapojili do projektu Živé knihy, ktorý približuje problematiku dobrovoľníctva

Študenti ESŠ sa zapojili do projektu, ktorého hlavným cieľom je priblížiť rôzne  skupiny ľudí, ako sú menšiny, diskriminované alebo znevýhodnené skupiny, ľudia so zdravotným postihnutím a podobne. Nakoľko sa škola zameriava aj na osobnostný a duchovný rast, chcú, aby ich  žiaci boli citliví a vnímali problémy iných ľudí, vybrali si dobrovoľnícku činnosť. V stredu (25.9.2019) dopoludnia žiaci […]

Jesseniova lekárska fakulta oslávila 50. rokov svojej samostatnosti

V utorok (24.9.2019) dopoludnia bol otvorený ďalší akademický rok na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Slávnostný ceremoniál bol ešte slávnostnejší. Fakulta si za účasti viacerých hostí pripomenula 50. rokov svojej samostatnosti. Pri tejto príležitosti bol zasadený  pamätný strom a v Aula Magna bola inštalovaná výstava mapujúca históriu fakulty.

Študenti Spojenej školy si uctili pamiatku francúzskych partizánov

Už niekoľko rokov majú študenti Spojenej školy patronát nad pamätníkom Francúzskym partizánom na Martinských holiach. Vo štvrtok (12.9.2019) predpoludním sa na tomto mieste konala pietna spomienka. Spomínalo sa na obete, ktoré položili svoje životy v  Slovenskom národnom povstaní.

Pri ZŠ Jozefa Krónera vzniká aj vďaka dobrovoľníkom nová pumptracková dráha

V piatok popoludní (6.9.2019) sa na ZŠ Jozefa Krónera na Ľadovni pracovalo. Už niekoľko týždňov tam vzniká nová pumptracková dráha pre adrenalínových cyklistov. Pri úprave terénu priložili ruky k dielu aj viacerí dobrovoľníci. Ako sme sa presvedčili s našou kamerou, práce pekne pokračujú a nové športovisko by mohlo byť dané do užívania ešte počas tohtoročnej jesene.

Mediálny krúžok na ZŠ Hurbanova otvára svoje brány aj pre deti z iných škôl

So začiatkom nového školského roka sa na jednotlivých základných školách otvárajú aj rôzne krúžky. Na ZŠ Hurbanova už niekoľko rokov pôsobí mediálny krúžok. V piatok (6.9.2019) sme sa s našou kamerou boli pozrieť, ako to v školskom televíznom štúdiu vyzerá. Krúžok je otvorený pre všetky deti, pre ktoré je práca redaktora, kameramana, zvukára, či strihača […]

Na začiatku školského roka zavítal medzi žiakov ZŠ Alexandra Dubčeka primátor mesta Ján Danko

V pondelok (2.9.2019) sa pre viac ako šesťstotisíc žiakov základných a stredných škôl na celom Slovensku začal nový školský rok. Výnimkou neboli ani tie martinské. Primátor mesta Ján Danko zavítal na ZŠ Pavla Mudroňa a ZŠ Alexandra Dubčeka. S kamerou sme zavítali aj na Obchodnú akadémiu.

Obdobie prázdnin využili na opravy priestorov, prípadne budov  vo viacerých základných školách

Na viacerých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin je aj počas tohtoročných prázdnin (júl-august 2019) čulý stavebný ruch. V ZŠ A.Dubčeka sa opravy dočkali sociálne zariadenia, v ZŠ A. Stodolu sa opravovala zatekajúca strecha, na ZŠ Priehradná sa odstránil havarijný stav oporného múru. V ďalších sa maľovalo, prípadne sa obnovovala fasáda.

Mladý vysokoškolák Jakub Krcho sa stal porotcom v medzinárodnej súťaži

Nedávno (júl 2019) sme Vás informovali o úspechoch martinských žiakov na medzinárodnej súťaži Robocup 2019 v austrálskom Sydney. Medzi porotcami bol aj Martinčan Jakub Krcho, ktorého si na taký dôležitý post vybrali na základe úspechov, ktoré v oblasti robotiky a informatiky dosiahol. Jakub hodnotil súťažné vystúpenia v pokročilejšej skupine spolu s ďalšími piatimi porotcami, ktorí […]

Letná biblická škola otvorila svoje brány deťom aj na začiatku tohtoročných prázdnin

Aj tento rok sa v priestoroch biblickej školy konal ďalší ročník veľmi obľúbeného detského tábora, ktorý je výsledkom spolupráce s americkými dobrovoľníkmi. Súčasťou denného programu boli okrem športov, piesní a divadla aj krátke biblické príbehy, prostredníctvom ktorých americkí lektori pomáhali deťom zlepšiť si angličtinu. Záverečné vystúpenie (5.7.2019) na Memorandovom námestí si prišli pozrieť aj rodičia […]

Z medzinárodných pretekov Robocup 2019 priniesli martinskí študenti cenu za super tím

Začiatkom júla (2-8.7.2019) sa v austrálskom Sydney konalo finále medzinárodnej súťaže Robocup 2019. Slovensko na súťaži reprezentovali žiaci ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorí na medzinárodné finále postúpili z regionálneho kola. Domov si doniesli cenu za super tím a najlepší poster.

Primátor zvolal do veľkej zasadačky zasadnutie komisie školstva

V stredu (17.7.2019) popoludní sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo zasadnutie poradnej komisie, ktorú zriadil primátor mesta Ján Danko. Na programe bola otázka fungovania a financovania školstva v našom meste. Zasadnutia sa zúčastnili aj viacerí riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin.

Materské školy fungujú počas prázdnin v špeciálnom režime

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin je desať materských škôl. Ich fungovanie počas dvoch letných mesiacov je obmedzené z dôvodu rôznych opráv, či čerpanie dovoleniek pani učiteliek či obslužného personálu. Na to ako to v lete funguje sme sa boli pozrieť v utorok (16.7.2019) medzi škôlkármi na Ul. Hurbanova.

Mesto Martin sa zapojilo do programu Erazmus+ aj pre materské školy

Minulý týždeň (2.7.2019) bol v priestoroch ZŠ s MŠ Hurbanova vyhodnotený projekt „Moderný manažment v materských školách“. Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých desať mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských […]

Študenti SPŠ a GVPT sa opäť zdokonaľovali v programovacom jazyku Phyton

Študenti informatiky sa nedávno (20.-21.6.2019) zúčastnili na 3. ročníku konferencie s názvom Phyton day. Program bol rozdelený na dva dni a jednotlivé workshopy sa konali v priestoroch Strednej priemyselnej školy a Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Študenti sa od starších kolegov, ktorí pôsobia už na univerzitách a súkromných spoločnostiach, sa tak opäť dozvedeli novinky ohľadom tohto programovacieho […]

Medzi študentov Evanjelickej spojenej školy prišli vojaci NATO

Minulý štvrtok (20.6.2019) prišli medzi študentov Evanjelickej spojenej školy besedovať vojaci NATO. Podujatie vrámci kampane „We Are Nato“ sa konalo aj pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Študenti sa priamo od vojakov, ktorí sa zúčastňujú mierových misií dozvedeli viac o činnosti nielen svojej jednotky, ale aj celej aliancie.

Programom na školskom dvore ukončili školský rok 2018/2019 aj na ZŠ Aurela Stodolu

V piatok (28.6.2019) dopoludnia si žiaci základných a stredných škôl prevzali vysvedčenie. Na viacerých školách bol školský rok 2018/2019 ukončený slávnostným programom. S našou kamerou sme sa boli pozrieť ako to vyzeralo u prváčikov na ZŠ Aurela Stodolu v Záturčí.

V predstavení Divadlenie sa predstavili žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Martin

V utorok (18.6.2019) popoludní si žiaci z viacerých tried literárno-dramatického odboru ZUŠ Pavla Mudroňa pripravili divadelné predstavenie pre rodičov a známych. Do programu Divadlenie boli zaradené ukážky z predstavení Snehová kráľovná, Danka a Janka, O drevenom tatovi, Hastrošovci, Hrdý Budžes a Hodinový kvet.

ZŠ Podhájska poskytuje vzdelanie martinským deťom už šesťdesiat rokov

V piatok (24.5.2019) si učitelia, žiaci a priatelia školy slávnostnou akadémiou pripomenuli 60. výročie vzniku školy. Škola v mestskej časti Podháj bola postavená v roku 1958 a svojich prvých žiakov privítala v školskom roku 1958/1959. Do programu sa zapojili žiaci zo všetkých tried. Škola je v súčasnosti plnoorganizovaná, poskytuje vzdelanie od prvého do deviateho ročníka […]