Školstvo70 Videos

Žiaci základných škôl bojovali o postup do krajského kola na technickej olympiáde

V Spojenej škole sa na konci novembra (30.11.2017) opäť po roku súťažilo v technickej zručnosti  žiakov základných škôl.  Ako nám prezradil riaditeľ školy Jozef Zanovit,  manuálna zručnosť je v dnešnej dobe veľmi dôležitá, nakoľko trh práce potrebuje práve robotnícke profesie. Aj z tohto dôvodu sa na základných školách opäť do osnov zaviedla technická výchova. Tí najúspešnejší budú reprezentovať  región […]

Spojená škola otvorila svoje priestory žiakom, rodičom a firmám

V sobotu (2.12.2017) sa do priestorov Spojenej školy prišli prezentovať prevažne strojárske firmy , ktoré sú zapojené do duálneho spôsobu vyučovania. Žiaci, ktorí sa rozhodujú kam po základnej škole, ale hlavne ich rodičia sa mohli priamo od odborníkov z praxe dozvedieť, čím sa budú živiť ak sa rozhodnú pre niektorý z odborov, ktoré sa vyučujú práve na tejto […]

Českí študenti odboru kuchár, čašník sa učili v slovenských gastro zariadeniach

Deväť študentov z Ústí nad Labem prišlo na Slovensko získavať praktické skúsenosti vrámci projektu Turiec do Európy, Európa do Turca. Budúci kuchári a čašníci na dva týždne ( 6.11.-18.11.2017) vymenili školské lavice za reálne kuchyne a gastro zariadenia. Učili sa od skutočných odborníkov. Výmenný pobyt zabezpečila spoločnosť K.A.B.A. Slovensko.

Americký sviatok vďakyvzdania si pripomenuli aj študenti na výmennom pobyte.

Vo štvrtok ( 23.11.2017) pripravili členovia Rotary klubu pre deti, ktoré sú v Martine na výmennom pobyte zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnú. Počas celého dňa sa podieľali na príprave večere, na ktorej nesmel chýbať pečený moriak Jeden z najväčších amerických sviatkov si tak mohli patrične užiť aj ďaleko od svojho domova.

Na ZŠ Priehradná sa zisťovali dejepisné vedomosti o Turci a okrese Martin

V pondelok (20.11.20107) .sa v Priekope konal už 17. ročník obľúbenej dejepisnej súťaže Viem, čo viem? Zúčastnili sa na nej žiaci z ôsmich martinských základných škôl. Súťažiaci museli preukázať brilantné vedomosti v siedmich náročných úlohách. Išlo o vedomostný kvíz týkajúci sa histórie nášho regiónu, výročia historických osobností a udalostí, faunu a flóru Turca, osobnosti mesta Martin, […]

Vo Vrútkach sa predstavili deti z materských škôl kultúrnym programom

Aj predprimárna výchova má svoj  deň  a je ním 4. november. Rozhodol o tom Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Pri tejto príležitosti ukázali  minulú stredu (15.11.2017) škôlkári zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky čo sa naučili. Okrem kultúrneho programu si rodičia  a známi mohli pozrieť aj výstavu výtvarných prác svojich detí.

ZUŠ Martin oslávila svoje 95.narodeniny kultúrnym programom

Talentované deti v našom meste majú už neuveriteľných 95. rokov k dispozícii inštitúciu, ktorá im umožňuje rozvíjať svoj talent. Je ním Základná umelecká škola na Ul. Pavla Mudroňa.  V pondelok   (20.11.2017) sa v slávnostnom galaprograme s názvom „4 v jednom“ predstavili hudobníci, výtvarníci, tanečníci a herci. Vo foyeri Domu odborov Strojár si všetci, ktorí prišli škole zagratulovať mohli pozrieť  aj zaujímavú […]

Práva detí sa na Divadelnom námestí prezentovali bubnovaním na čokoľvek

„Aby bolo deti lepšie počuť“, tak toto je hlavná myšlienka akcie, ktorá sa konala na celom Slovensku v pondelok (20.11.2017) krátko predpoludním. My sme s našou kamerou zastihli na Divadelnom námestí deti z Evanjelickej spojenej školy. Práve 20.november je výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa (1989) a Svetovým dňom detí. Do minuloročného 3.ročníka bubnovačky sa zapojilo 4112 detí a 412 dospelých […]

Deň otvorených dverí na SOŠOaS sa niesol vo farbách jesene

V priestoroch Strednej školy obchodu a služieb sa utorok (14.11.2017) konal deň otvorených dverí. Študenti všetkých odborov, ktoré sa na škole vyučujú si pripravili prezentáciu toho svojho. Školské chodby sa zmenili na jedálne, kaviarne či bary. V priamom prenose sa vyrezávalo, lepilo, zdobilo, varilo, česalo či miešalo.

Interaktívne diele stredných odborných škôl sa konali na ZŠ Hurbanova

Koncom októbra (27.10.2017) otvorila svoje brány ZŠ na Ul. Hurbanova stredným odborným školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Študenti pod vedením svojich pedagógov prišli predovšetkým ôsmakom a deviatakom predstaviť svoje školy. Žiaci mohli vidieť aké sú možnosti uplatnenia po úspešnom absolvovaní tej, ktorej strednej školy. Prišli strojári, lesníci, aranžéri, kozmetičky, kaderníčky, čašníci, drevári či poľnohospodári.

Materská škola pri ZŠ Tomáša Zanovita oslavuje 10. narodeniny

V priestoroch školy si škôlkári aj za účasti rodičov a známych pripomenuli 10. výročie svojej materskej školy. Na toto výročie sa deti spolu s pani učiteľkami dôkladne pripravovali. Do kultúrneho programu sa zapojili deti zo všetkých tried. Pozdraviť ich prišiel aj zástupca mesta Martin.

Súťaže v stavbe robotov sa zúčastnili žiaci z celého Slovenska

Pre žiakov základných škôl, ktorí začínajú s robotikou bola v piatok (27.10.2017) určená súťaž G-robot, ktorú zorganizovali na  Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha.  Tento rok sa prihlásilo 37 tímov z celého Slovenska. V kategórii „Vlastný model“ si jednotlivé tímy pripravili prezentáciu robota, ktorý mal predstavovať dopravný prostriedok budúcnosti. V kategórii „Staviame Slovensko“ sa súťažiaci museli popasovať s náročnou úlohou s […]

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha oslavuje 150. rokov

Pred 150.rokmi vzniklo v Martine jedno z troch slovenských gymnázií. Vtedy sa volalo Nižšie slovenské evanjelické patronátne gymnázium a sídlilo v budove dnešnej Biblickej školy. Z vtedajšej politickej moci bolo v roku 1875 zrušené. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha sa po svojom vzniku v roku 1919 prihlásilo k tradícii martinského evanjelického gymnázia z 19. storočia a otvorilo novú kapitolu gymnaziálneho vzdelávania v Martine. […]

Prvými zápasmi sa začala florbalová liga stredných škôl

V telocvični Spojenej školy prebehali počas uplynulého týždňa (17.-20.10.2017) zápasy školskej ligy vo florbale. Zapojili sa viaceré stredné školy okresu Martin. Z dievčat boli najlepšie študentky Obchodnej akadémie a medzi chlapcami dominovali študenti Spojenej školy z Martina.

Na preteky v králičom hope prišli do CVČ Kamarát pretekári z celého Slovenska

V CVČ Kamarát reagovali na potreby doby a deťom ponúkajú aj krúžok s názvom Králičí hop. V sobotu (14.10.2017) zorganizovali pre králikov a ich detských majiteľov preteky vo viacerých disciplínach. Sála sa premenila na pretekárku dráhu v parkúre. Pretekalo sa aj v skoku do výšky a diaľky.

Študenti odboru kaderník vytvárali účesy v štýle Pomády a Morská víla inšpirovala vizážistov

Vo štvrtok (12.10.2017) sa v priestoroch SOŠ obchodu a služieb konal 3.ročník kaderníckej a kozmetickej súťaže pre študentov stredných odborných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Študenti odboru kaderník vytvárali účesy v štýle 60.rokov na tému Pomáda a kozmetičky vytvárali kreácie na fantazijnú tému Morská víla. V porote sedeli zástupcovia profesionálnych salónov a firiem.

V aule Jesseniovej lekárskej fakulty otvorili akademický rok 2017/2018

Po žiakoch základných a stredných škôl otvorili v utorok (26.09.2017) predpoludním aj akademický rok 2017/2018 na Jesseniovej lekárskej fakulte. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili viacerí hostia z oblasti spoločenského a kultúrneho života. Odovzdané boli aj ocenenia učiteľom a študentom za prínos a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom akademickom roku.

V CVČ Kamarát pripravili prezentáciu krúžkov na dni otvorených dverí

CVČ Kamarát má aj na tento školský rok má pripravených množstvo aktivít. Medzi krúžkami sú také, ktoré podporujú kreativitu či fantáziu detí. Pre deti, ktoré sa radšej pohybujú sú určené rôzne športové či tanečné krúžky. V utorok (12.09.2017)  sme sa s našou kamerou boli pozrieť na dni otvorených dverí. Rodičia a deti mali možnosť  presvedčiť sa na vlastné […]

Európskym učiteľom fyziky 2017 sa stal martinčan Jozef Beňuška

Učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha Jozef Beňuška si nedávno prevzal ocenenie od Európskej fyzikálnej spoločnosti za celoživotný prínos pri vyučovaní fyziky na stredných školách. Nás zaujímalo ako toto ocenenie vníma on osobne a čo ho priviedlo k tomu, aby sa začal venovať fyzike, ktorá však medzi žiakmi nie je veľmi populárna.

Učitelia fyziky z celého Slovenska sa zišli na XXXX. ročníku Vanovičových dní

V priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, kde sa nachádza jedna z  prvých špecializovaných učební fyziky na Slovensku sa koncom prázdnin (29.-31.8.2017) konal jubilejný XXXX. seminár pre učiteľov fyziky. Na programe boli prednášky, ale aj prezentácie zaujímavých experimentov a inovatívnych vyučovacích metód a postupov. Nezanedbateľná bola aj vzájomná výmena skúseností pri popularizácii tohto predmetu medzi žiakmi základných a  stredných škôl.

V TK Deep otvorili nový školský rok so spevákom Egom

Na veľkom parkovisku na Ľadovni sa v prvý školský deň (04.09.2017) uskutočnil už desiaty ročník festivalu Škola volá, ktorý organizuje Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, a Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep. Špeciálnym hosťom podujatia bol spevák Ego. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý sprievodný program, v ktorom sa predstavili žiaci, ktorí obhájili titul súbor roka.

Za účasti predstaviteľov mesta otvorili školský rok aj na martinských školách

Priestory škôl a školské triedy v pondelok (04.09.2017) ožili. Po prázdninách sa do školských lavíc vrátili žiaci. Do martinských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo viac ako 3 600 žiakov, z toho je 410 prvákov. Najviac prváčikov privítali v ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanova, kam sme zavítali aj my s našou kamerou.

Na Robocope 2017 v Japonsku boli aj martinskí študenti

Študenti Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha a žiaci zo ZŠ A. Dubčeka sú už z medzinárodnej programovacej súťaže, ktorá sa počas prázdnin konala v Japonsku domu. Aj keď sa so svojou roboticko-kúzelníckou show  neumiestnili na popredných miestach, zážitok to bol nezabudnuteľný. Zaujímalo nás ako svoje pôsobenie  na súťaži vnímajú s odstupom času.

V novom školskom roku sa gymnazisti môžu tešiť na novú telocvičňu

Aj na stredných školách prebiehali počas letných mesiacov opravy. S našou kamerou sme sa boli pozrieť na  zrekonštruovanú telocvičňu na Gymnáziu Viliama Paulínyho -Tótha. Študenti tejto školy, ktorí dosahujú v športovej oblasti  veľmi dobré výsledky, tak budú mať dôstojnejšie miesto na zvyšovanie svojej kondície.

Žiaci v Žabokrekoch sa môžu od septembra tešiť na nové priestory

V piatok (18.08.2017) popoludní sme s našou kamerou boli na slávnostnom otvorení  novej environmentálnej a permakultúrnej triedy. Na školskom dvore vznikol priestor, vďaka ktorému sa žiaci budú môcť v novom školskom roku priamo v praxi naučiť ako to v prírode naozaj funguje.

Členovia komisie školstva pri MsZ nezaháľajú ani počas leta

V pondelok (07.08.2017) popoludní sa stretli členovia komisie školstva na svojom pravidelnom augustovom rokovaní. Miesta svojich stretnutí pravidelne menia. Tentokrát to boli priestory Súkromnej základnej školy Tomáša Zanovita, ktoré patria mestu Martin. Počas leta sa venovali správe o environmentálnej výchove a návrhom na udelenie ocenení mesta Martin.

Po anglicky s americkými dobrovoľníkmi na Evanjelickej spojenej škole

Dobrovoľne chodia na Slovensko, aby tu strávili niekoľko týždňov s ľuďmi, ktorí sa aj počas prázdnin chcú učiť. Reč je o dobrovoľníkoch z Ameriky. V priestoroch Centra kresťanského vzdelávania sa  angličtine venovalo viac ako sto slovákov. Americký tím z cirkevného zboru New Heights z mesta Vancouver, v štáte Washington prichádza pravidelne do Martina vrámci svojej krátkodobej misie už desať rokov.