Školstvo397 Videí

Na dopravnom ihrisku si deti vyskúšali tzv. letný biatlon

Kombináciou jazdy na terénnej kolobežke spolu s laserovou tréningovou biatlonovou strelnicou bol ukončený (22.9.2020) tohtoročný Európsky týždeň mobility v našom meste. Podujatie pripravila martinská radnica spolu so spoločnosťou Fatra Ski a stretlo sa u detí s pozitívnou odozvou. Jednak si preverili svoje zručnosti na kolobežke, vedomosti o pravidlách cestnej premávky, no hlavne vyskúšali si, aké […]

Známy šéfkuchár školil pedagógov o nových trendoch v gastronómii

Nové trendy v príprave pokrmov a nápojov, dekorovanie jedál ale aj samotná výroba jedál. Zároveň informovanie o využívaní nových informačných technológii v pohostinstve a hotelierstve. Aj tieto všetky novinky sa dozvedeli (18.9.2020) pedagógovia zo SOŠ obchodu a služieb v Martine. Do tajov gastronómie ich zaškoľoval známy slovenský šéfkuchár Jaroslav Ertl. Projekt sa uskutočnil vďaka európskemu […]

Na ZŠ A. Dubčeka prebiehala počas letných prázdnin rekonštrukcia

ZŠ A. Dubčeka je opäť o niečo novšia a modernejšia. Počas letných prázdnin (august 2020) tu prebiehala rekonštrukcia sociálnych zariadení. Odstraňoval sa havarijný stav na prvom poschodí druhého stupňa základnej školy. Pribudla nová izolačná miestnosť a aj nový priestor pre delené hodiny či záujmovú činnosť. Odstránenie pôvodného stavu si vyžadovalo neodkladné riešenie. Finančné prostriedky boli […]

Žiaci aj učitelia ZŠ J.Kronera prišli do školy v bielom. Oslávili Medzinárodný deň mieru

21.september bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný deň mieru. Kým mnohí o tom ani netušili, žiaci ZŠ J.Kronera, aj spolu s pedagógmi sa rozhodli v tento deň prísť symbolicky do školy oblečení v bielej farbe, teda farbe mieru. Počas celého dňa sa zaoberali otázkami mieru, že to nie je len odvrátenie nepokojov a konfliktov, […]

RÚVZ v Martine nariadil karanténu vysokoškolského internátu

V uplynulých dňoch (september 2020) prechádzali študenti Jeseniovej lekárskej fakulty testovaním na koronavírus. Z dôvodu zistenia pozitívnych prípadov nariadil hlavný hygienik zatvorenie internátu. Študenti sú v karanténe v priestoroch internátu, kde majú zabezpečené stravovanie. Prezenčná výučba je prerušená a bude prebiehať len dištančnou formou. Rovnako bola prerušená aj praktická výučba v Univerzitnej nemocnice. Súčasné opatrenia […]

Súkromná základná umelecká škola v Záturčí sa pýši obnovenou a čarovnou záhradou

„Zachráňme našu záhradu“- toto sa stalo veľkým prianím vedenia Súkromnej základnej umeleckej školy v Záturčí. Množstvo aktivít na uskutočnenie tohto priania odštartovalo ešte v roku 2017 a po dlhom písaní žiadostí, projektov a grantov sa to napokon podarilo. Dnes môžu žiaci svoj talent rozvíjať v čarovnom prostredí, ktoré ešte viac napomáha tvorivosti, fantázii a umeniu. […]

JLF UK je na nový akademický rok aj prijatím viacerých opatrení pripravená

Keďže je na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine študuje 1 700 študentov v rôznych formách štúdia a zároveň budúci lekári vykonávajú prax v Univerzitnej nemocnici Martin, rozhodlo sa vedenie fakulty prijať príslušné opatrenia. Z rokovaní medzi Jesseniovou lekárskou fakultou a vedením UNM vzišlo, že za prísnych hygienických podmienok sa budú môcť z študenti v malých […]

Začiatok školy aj tento rok deťom spríjemnil veľký trh voľnočasových aktivít na Ľadovni

Už po 13-ty raz prišlo Súkromné centrum Tanečného klubu Deep a Súkromná umelecká škola Maše Haľamovej s jedinečným projektom na Slovensku. Na veľkom parkovisku na Ľadovni zorganizovali prehliadku všetkých odborov a voľnočasových aktivít, ktoré obidve zložky počas školského roka ponúkajú. Deti sa nielen zoznámili s bohatou ponukou, ale mnohé aktivity si mohli aj vyskúšať.

V ZŠ v Košťanoch nad Turcom sa začiatok školského roka z dôvodu vírusu posunul

Vzhľadom na pozitívny test na COVID-19 u pedagogického zamestnanca ZŠ v Košťanoch na Turcom pristúpilo vedenie školy z preventívnych dôvodov k posunutiu začiatku školského roka. Nateraz sú všetci pracovníci školy preventívne v karanténe a tamojší žiaci školský rok odštartujú vo štvrtok 10.septembra 2020. Materská škola funguje v normálnom režime.

Environmentálny tábor v lone turčianskej prírody

Keďže počas koronakrízy výučba environmentálnej výchovy na školách neprebiehala, hľadalo sa alternatívne riešenie ako deťom sprostredkovať informácie o životnom prostredí. A to sa aj našlo. Deti si mohli krásy turčianskej prírody vychutnať prostredníctvom environmentálnych táborov.

CVČ Kamarát aj v tomto školskom roku pripravilo bohatú ponuku záujmových útvarov

Napriek mnohým diskusiám, ktoré sa v tomto roku viedli v súvislosti so sťahovaním sa CVČ Kamarát do iných priestorov, nateraz je najdôležitejšie, že organizácia bude aj v tomto školskom roku pôsobiť v rovnakých priestoroch a pre deti má pripravenú bohatú ponuku záujmovej činnosti. Na svoje si prídu športovci, tanečníci, vyznávači tvorivej činnosti, počítačov, byliniek, ale […]

Po letných prázdninách sa dnes opäť otvorili brány škôl

Do základných a stredných škôl dnes nastúpilo viac ako 690-tisíc školákov. Úvod školského roka je poznačený pandémiou koronavírusu a tak ako nezvyčajne končil uplynulý školský rok, tak nezvyčajne začal aj ten aktuálny. V školách platia prísne opatrenia, ranný filter spojený s meraním teploty a dezinfekciou. V prvých týždňoch je povinné prekrytie dýchacích ciest a telesná […]

Letná škola prebiehala aj na ZŠ s MŠ Priehradná v Priekope

Základná škola s materskou školou na ulici Priehradnej otvorila počas dvoch posledných augustových týždňov (2020) svoje brány niekoľkým desiatkam detí. Tie sa zúčastnili letnej školy, kde si rozvíjali svoje zručnosti. Boli pre ne pripravené rôzne aktivity, vrátane pohybových. Najväčšej obľube sa tešil piatkový (28.8.2020) športový deň.

Opatrenia budú viesť k zvýšenej bezpečnosti a ochrane na školách

Na spoločnej porade riaditeľov škôl a školských zariadení, zástupcov mesta a Mestskej polície sa rokovalo o potrebných opatreniach na našich školách, ktoré by viedli k väčšej bezpečnosti žiakov a zamestnancov. Zúčastnení sa zaoberali zabezpečením priestorov školy, uzamykaním budov, vpúšťaním návštev, či kamerovými systémami. O ochrane škôl a školských zariadení sa jednalo aj vzhľadom na brutálny […]

ZŠ P. Mudroňa je po rekonštrukcii vylepšená

Na ZŠ P. Mudroňa sa v priebehu koronakrízy komplexne vynovila učebňa fyziky. Vedenie školy na túto obnovu použilo financie z vlastných prevádzkových nákladov. Stoličky zaobstaralo v sume takmer 1.700 eur rodičovské združenie. Rekonštrukciou prešli aj chlapčenské sociálne zariadenia na 1. a 2. poschodí budovy. Do vynovených toaliet preinvestoval zriaďovateľ školy z havarijného fondu 33.000 eur. […]

Škôlka v centre mesta prešla sanáciou stavby proti vlhnutiu

Pálčivý problém zvlhnutej budovy materskej školy Tajovského je vyriešený. Už minulý rok tu bola vykonaná sanácia obvodového plášťa. Prvá etapa odvlhčovania sa ukázala ako správne riešenie, čo viedlo k tomu, že sa počas letných prázdnin začala realizovať druhá fáza opráv. Zriaďovateľ MŠ Tajovského, ktorým je mesto Martin, preinvestoval do rekonštrukcie 82.000 eur. Finančné prostriedky boli […]

Na základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach prebieha letná škola

Základná škola Hany Zelinovej vo Vrútkach otvorila počas posledných dvoch augustových týždňov svoje brány niekoľkým desiatkam detí. Tie za zúčastnili letnej školy, kde si rozvíjali svoje zručnosti. Aj vo štvrtok dopoludnia boli pre ne pripravené rôzne aktivity, vrátane pohybových. Pokiaľ to počasie dovolilo, deti trávili väčšinu času vonku

Komisia školstva, vzdelávania a  mládeže sa zaoberala Koncepciou rozvoja škôl

V pondelok (17.8.2020) popoludní zasadala Komisia školstva, vzdelávania a mládeže, ktorá mala na programe body, ktoré sa týkajú Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení. Členovia Komisie sa okrem iného zaoberali aj informatívnymi správami o zabezpečení environmentálnej a dopravnej výchovy v školskom roku 2019/2020. Mesto Martin má i naďalej záujem podporovať na základných školách výchovu týchto […]

Letnú školu deti absolvujú aj na dopravnom ihrisku a teší sa veľkému záujmu

Od 10. augusta 2020 prebiehajú v mnohých školách na Slovensku letné školy. Žiaci ich môžu navštevovať od pondelka do piatka a sú dobrovoľné tak pre deti, rodičov, aj učiteľov. Vzdelávanie má zážitkový, veselý a tvorivý charakter. Presvedčili sme sa o tom v ZŠ A.Dubčeka, ktorá letnú školu organizuje na dopravnom ihrisku. Deti popri dopravnej výchove […]

Súkromná materská škola „Ako u mamy“ dostala od poslancov na štvrtý pokus zelenú

Už po štvrtý raz predložilo OZ Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin,ktorého predsedom je Michal Beňadik žiadosť o zaradenie SMŠ „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení. Martinská radnica sa dlhodobo s touto žiadosťou nestotožňovala, keďže v meste máme 10 mestkých materských škôl a ďalších 10 súkromných a cirkevných. Demografický vývoj napovedá, […]

Všetky mestské škôlky sú počas letných prázdnin plne k dispozícii šesť týždňov

Kým po iné roky boli počas letných prázdnin viaceré materské školy zatvorené a deti sa sústredili len v tých, ktoré fungovali v tzv. pohotovostnom režime, v tomto roku mesto urobilo výnimku. Keďže v dôsledku koronakrízy boli škôlky dlhý čas zatvorené, počas prázdnin vyšla radnica rodičom v ústrety a materské školy ponechala v prevádzke až šesť […]

Obľúbená letná biblická škola privítala deti aj tento rok

Nadšenie, radosť a biblické príbehy. Aj takto sa dá charakterizovať tradičná letná biblická škola, ktorá otvorila svoje brány pre deti aj tento rok. Hoci partneri z cirkevných zborov z Ameriky tentokrát chýbali, o zábavu a dobrých kamarátov nebola núdza.

Z postu riaditeľa sa veľmi rád vracia do kabinetu telocvikárov

Igor Libor, ktorý stál dlhé roky, od založenia osemročného gymnázia Jozefa Lettricha na jeho čele sa rozhodol v ostatnom školskom roku odovzdať štafetu riaditeľovania svojej zástupkyni Eve Kukovej. Ako sám prezradil, človek musí vedieť kedy odísť. So školou sa však definitívne nelúči. Vracia sa tam, kde pred mnohými rokmi začínal, do kabinetu telocvikárov. Viesť bude […]

S Igorom Libom, ktorý končí na poste riaditeľa školy sa konala dojemná rozlúčka

Na školskom dvore Osemročného gymnázia J.Lettricha sa v posledný júnový deň (30.6.2020) nekonala len rozlúčka so školským rokom, ale aj dlhoročným riaditeľom Igorom Libom. Ten stál na čele školy od jej založenia, od roku 1993. Dojemná rozlúčka mala aj pozitívny aspekt. Igor Libo síce končí na poste riaditeľa, no za gymnáziom dvere definitívne nezatvára. Naďalej […]