Školstvo150 Videos

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmenili svoje názvy

Mestskí poslanci na júlovom (16.7.2018) zasadnutí odhlasovali niekoľko významných zmien v zriaďovacích listinách základných a materských škôl. Zmeny sa týkajú predovšetkým ich adries a označení. Z názvu školy vypadlo slovíčko Ul. napr. ZŠ Ul.priehradná sa po novom bude označovať ZŠ priehradná.  Výraznejšia zmena je pri ZŠ Ul.Jahodnícka, ZŠ s MŠ Ul.Gorkého, MŠ Ul.Aurela Stodolu a MŠ Ul. Hviezdoslavova.  […]

V Slovenskom národnom múzeu sa deťom venujú aj počas leta

Počas uplynulého týždňa(23.-27.7.2018)sa konal už piaty ročník poldenného tábora pre deti od 5 do 8 rokov pod vedením odborných pracovníkov SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa. Ako sme sa presvedčili  s našou kamerou deti sa mohli na malú chvíľku vžiť do role botanika, entomológa, zoológa či geológa. Každý deň si mohli vyskúšať inú prácu prírodovedca […]

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin pracujú v letnom režime

U hovorkyne mesta Martin Zuzany Kalmanovej sme zisťovali, aký režim fungovania majú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin počas letných prázdnin (júl-august 2018).  V našom meste je ich celkom desať.

Žiaci zo ZŠ Alexandra Dubčeka boli na medzinárodnej súťaži v robotike v Kanade

Ešte v polovici júna (16.-22.6.2018) sa žiaci zo ZŠ Alexandra Dubčeka zúčastnili medzinárodnej súťaže v programovaní robotov v kanadskom Montreali.  Po príchode sme sa ich s našou kamerou pýtali na bezprostredné pocity z tak veľkej súťaže.

Slávnostnými promóciami sa skončila tohtoročná letná univerzitka

V piatok (13.7.2018) krátko popoludní si absolventi detskej letnej univerzitky prevzali v aule JLF na Malej hore diplomy o  jej úspešnom absolvovaní. Detskí študenti sa v jednotlivých prednáškach a workshopoch venovali živlom a ich spojení s ľudským živlom.

Účastníci detskej univerzitky zažili týždeň plný zážitkov

Počas celého týždňa (9.-13.7.2018) bol pre účastníkov detskej univerzitky pripravený bohatý program, počas ktorého sa naučili veľa zaujímavých vecí o živloch. S našou kamerou sme ich zastihli na hasičskej stanici, ale aj na letisku v Tomčanoch.

V aule lekárskej fakulty slávnostnou promóciou otvorila svoje brány letná univerzitka

V pondelok (9.7.2018) dopoludnia si niekoľko desiatok detí opäť zasadlo na školských lavíc. CVČ Kamarát opäť zorganizoval letnú univerzitu. Už šiesty ročník tohto medzi deťmi obľúbeného prímestského tábora sa je zameraný na aktivity na tému „Oheň, voda, vzduch, zem a ľudský živel“.

Predstaviť svoju školskú firmu prišli do Martina študenti z Anglicka

Minulú stredu (27.6.2018) bol na Memorandovom námestí otvorený  Handmade Young market. Na tomto trhu  predávali svoje jedinečné ručne vyrobené výrobky mladí ľudia z Anglického Nottinghamu. Na Slovensko prišli predstaviť svoju školskú firmu  a študenti Evanjelickej spojenej školy sa zasa mohli zdokonaliť v angličtine.

Počas  XX.ročníka Letnej biblickej školy sa deti zdokonaľovali v angličtine

Počas celého týždňa (2.-6.7.2018) sa v priestoroch Biblickej školy a  na Memorandovom  námestí konala už XX. Letná biblická škola, ktorá všetky deti  pozvala do sveta, v ktorom sa zachraňuje a  v ktorom sa tvorí radosť.  Ako už na tejto akcii býva zvykom, letnej školy sa zúčastnilo aj množstvo lektorov z Ameriky.

Predškoláci z MŠ na Ul. Gorkého sa rozlúčili so svojou škôlkou

Najväčší škôlkári zo ZŠ a MŠ na Ul. Gorkého sa pred odchodom na prázdniny (22.6.2018) rozlúčili so svojou škôlkou pekným kultúrnym programom. Pred rodičmi i pani učiteľkami stáli takto poslednýkrát. V septembri z nich budú veľkí školáci.  Za detičky sa pani učiteľkám poďakovali aj rodičia.

Úspešných žiakov ZŠ Alexandra Dubčeka ocenili na slávnostnej akadémii

Vo štvrtok (28.6.2018) na záverečnej akadémii ocenili žiakov ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorý reprezentovali svoju školu na okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Bohatý program spestrili aj vystúpenia žiakov.

Školský rok ukončili zaujímavým programom aj v základnej škole s vývinovými poruchami učenia

V piatok (29.6.20108) dopoludnia sa všetky deti rozlúčili so školou, prevzali si koncoročné vysvedčenia a zakričali si hurá Prázdniny. S našou kamerou sme zavítali medzi deti zo Základnej školy s vývinovými poruchami učenia, ktorá sa opäť sťahovala. Nateraz sú doma v priestoroch bývalého gymnázia vo Vrútkach.

Slávnostnou akadémiou oslavovali na Gymnáziu Jozefa Lettricha 25.narodeniny

Nedávno (14.6.2018) zaplnili priestory DO Strojár študenti, pedagógovia, rodičia, priatelia a známi pri príležitosti 25. výročia vzniku osemročného gymnázia Jozefa Lettricha. Slávnostnú akadémiu s názvom Kamelot predstavilo spolužiakom a  verejnosti sedemdesiat účinkujúcich. Program počas, ktorého sudičky darovali študentom do vienka vytrvalosť, tvorivosť a zodpovednosť bol plný tanca, pútavých prezentácií, videa, ale aj hry na hudobné nástroje.

Biblická škola a Evanjelická spojená škola tri dni žili oslavou narodenín

Odovzdaním maturitných vysvedčení prvým maturantom evanjelického gymnázia odštartovali v piatok (22.6.2018) dopoludnia trojdňové oslavy 15. výročia vzniku Evanjelickej spojenej školy a 20. výročia Biblickej školy. Zagratulovať prišla aj početná skupina hostí z Ameriky.

Študenti PaSA z Turčianskych Teplíc privítali študentov zo spriatelenej školy z českej Novej Paky

V utorok (19.6.2018) sme s našou kamerou prijali pozvanie na výnimočný spoločný koncert, ktorý si pripravili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie z Turčianskych Teplíc a študenti Gymnázia a Strednej odbornej školy pedagogickej z Novej Paky v Českej republike pri príležitosti vzájomnej spolupráce.

Účastníci viacerých súťaží v CVČ Kamarát si prevzali ocenenia

V CVČ Kamarát pôsobia rôzne záujmové útvary, či už vedomostné, športové alebo s umeleckým zameraním. V stredu (13.6.2018) sa aj za účasti viceprimátora Imricha Žiga konalo slávnostné vyhodnotenie postupových predmetových súťaží a olympiád. Víťazi okresných kôl si prevzali ocenenie.

Železnice SR v spolupráci s viacerými partnermi pripravili Deň otvorených dverí

Začiatkom júna (1.-2.6.2018) sa na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach konali Dni kariérneho poradenstva. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu škôl Žilinského kraja, ktoré sú zamerané na dopravu.

Žiaci SZUŠ Maši Haľamovej ukončili školský rok záverečným koncertom 

Nedávno (6.6.2018) sa v priestoroch Domu odborov Strojár uskutočnil 13. ročník záverečného koncertu žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Na koncerte s názvom „4745 dní sme tu“ sa predstavili deti z viacerých odborov.

Medzi žiakmi ZŠ na Ul. Dolinského hľadali talent

Vo štvrtok (7.6.2018) sa telocvičňa ZŠ na Ul. Dolinského premenila na veľké javisko. Za povzbudzovania publika sa na pódiu striedali tanečné, športové či divadelné vystúpenia žiakov zo všetkých tried. V škole sa nechali inšpirovať známou televíznou show.

Absolvent Berklee College of Music si zahral so žiakmi martinskej ZUŠ-ky

V utorok (5.6.2018)  večer sa z Malej hory ozývali zvyku bubnov. Žiaci zo ZUŠ Pavla Mudroňa sa zúčastnili bubeníckeho workshopu s Pavlom Valdmanom, ktorý pochádza z  Rotavy na Sokolovsku v Čechách. Svoj bubenícky sen si plní od dvanástich rokov.

Stredoškoláci získavali vedomosti o nových moderných technológiách v informatike

Študenti SPŠ a GVPT sa na dvojdňovej (30.5.-1.6.2018) konferencii zoznamovali s programovacím jazykom Python. Profesionálni programátori prednášali žiakom, ale aj učiteľom informatiky aj o tom, ako pomocou senzorov a motorov vyskladať a naprogramovať zariadenie alebo robota napr. na automatické polievanie kvetov alebo vlastnú meteo stanicu.

Deti zo SZŠ Tomáša Zanovita už tradične zažili deň detí na ihrisku a nie v laviciach

V piatok (1.6.2018) sa na SZŠ T.Zanovita neučilo, ale hralo. Pre všetky deti bol pripravený zaujímavý program plný rôznych súťaží. Ako sme sa s našou kamerou presvedčili už viac krát obedovalo sa pod holým nebom.

Deti zo ZŠ a MŠ na Ul. Hurbanova zažili deň plný hier

Na ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanova si deň detí urobili už v utorok (29.5.2018).  Školské lavice vymenili za školský dvor kde si pozreli ukážky práce polície. Pripravené bolo aj divadelné predstavenie a diskotéka pod holým nebom.

Žiaci martinských škôl spoznávali prírodné bohatstvo Turca

V stredu (30.5.2018) pokračoval ďalším stretnutím so žiakmi martinských škôl projekt Nadácie Turčianskej vodárenskej spoločnosti o spoznávaní prírodného bohatstva nášho regiónu. V Turci máme bohaté zásoby kvalitnej pitnej vody v podzemných prameňoch. Okolitá príroda poskytuje veľké možnosti aj pre šport, ktoré deťom priblížil horolezec Jozef Krištoffy.

Materskú školu na Ul. družstvenej navštevujú deti už päťdesiat rokov

Vo štvrtok (24.5.2018) popoludní sa v MŠ na Ul. družstevnej na Severe oslavovalo. Pedagógovia, rodičia ale hlavne deti si pripomenuli už päťdesiate výročie svojho vzniku. Do programu sa zapojili najmä deti, ktoré si nacvičili veľmi pekný program.

Aktuálny školský rok 2017/2018 je už päťdesiatym na ZŠ Alexandra Dubčeka

Slávnostnou akadémiou si v Dome odborov Strojár minulý štvrtok (18.5.2018) všetci prítomní pripomenuli päťdesiate výročie ZŠ Alexandra Dubčeka na Ul. Družstevnej na Severe. Škole k výročiu zablahoželal aj viceprimátor Imrich Žigo. Súčasní žiaci si pripravili zaujímavý kultúrny program.

Žiaci, ktorí navštevujú envirokrúžok, sa pri prameni Medokýš učili spoznávať prírodu

Od septembra funguje pri SZUŠ Maši Haľamovej na Ľadovni envirokrúžok, ktorý vedie odborníčka na slovo vzatá Zuzka Badová. V stredu (23.5.2018) popoludní sme ich s našou kamerou zastihli na pravidelnom stretnutí. Najprv vyčistili okolie prameňa Medokýš a pri tom sa aj čo to naučili.