Školstvo136 Videos

Študenti PaSA z Turčianskych Teplíc privítali študentov zo spriatelenej školy z českej Novej Paky

V utorok (19.6.2018) sme s našou kamerou prijali pozvanie na výnimočný spoločný koncert, ktorý si pripravili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie z Turčianskych Teplíc a študenti Gymnázia a Strednej odbornej školy pedagogickej z Novej Paky v Českej republike pri príležitosti vzájomnej spolupráce.

Účastníci viacerých súťaží v CVČ Kamarát si prevzali ocenenia

V CVČ Kamarát pôsobia rôzne záujmové útvary, či už vedomostné, športové alebo s umeleckým zameraním. V stredu (13.6.2018) sa aj za účasti viceprimátora Imricha Žiga konalo slávnostné vyhodnotenie postupových predmetových súťaží a olympiád. Víťazi okresných kôl si prevzali ocenenie.

Železnice SR v spolupráci s viacerými partnermi pripravili Deň otvorených dverí

Začiatkom júna (1.-2.6.2018) sa na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach konali Dni kariérneho poradenstva. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu škôl Žilinského kraja, ktoré sú zamerané na dopravu.

Žiaci SZUŠ Maši Haľamovej ukončili školský rok záverečným koncertom 

Nedávno (6.6.2018) sa v priestoroch Domu odborov Strojár uskutočnil 13. ročník záverečného koncertu žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Na koncerte s názvom „4745 dní sme tu“ sa predstavili deti z viacerých odborov.

Medzi žiakmi ZŠ na Ul. Dolinského hľadali talent

Vo štvrtok (7.6.2018) sa telocvičňa ZŠ na Ul. Dolinského premenila na veľké javisko. Za povzbudzovania publika sa na pódiu striedali tanečné, športové či divadelné vystúpenia žiakov zo všetkých tried. V škole sa nechali inšpirovať známou televíznou show.

Absolvent Berklee College of Music si zahral so žiakmi martinskej ZUŠ-ky

V utorok (5.6.2018)  večer sa z Malej hory ozývali zvyku bubnov. Žiaci zo ZUŠ Pavla Mudroňa sa zúčastnili bubeníckeho workshopu s Pavlom Valdmanom, ktorý pochádza z  Rotavy na Sokolovsku v Čechách. Svoj bubenícky sen si plní od dvanástich rokov.

Stredoškoláci získavali vedomosti o nových moderných technológiách v informatike

Študenti SPŠ a GVPT sa na dvojdňovej (30.5.-1.6.2018) konferencii zoznamovali s programovacím jazykom Python. Profesionálni programátori prednášali žiakom, ale aj učiteľom informatiky aj o tom, ako pomocou senzorov a motorov vyskladať a naprogramovať zariadenie alebo robota napr. na automatické polievanie kvetov alebo vlastnú meteo stanicu.

Deti zo SZŠ Tomáša Zanovita už tradične zažili deň detí na ihrisku a nie v laviciach

V piatok (1.6.2018) sa na SZŠ T.Zanovita neučilo, ale hralo. Pre všetky deti bol pripravený zaujímavý program plný rôznych súťaží. Ako sme sa s našou kamerou presvedčili už viac krát obedovalo sa pod holým nebom.

Deti zo ZŠ a MŠ na Ul. Hurbanova zažili deň plný hier

Na ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanova si deň detí urobili už v utorok (29.5.2018).  Školské lavice vymenili za školský dvor kde si pozreli ukážky práce polície. Pripravené bolo aj divadelné predstavenie a diskotéka pod holým nebom.

Žiaci martinských škôl spoznávali prírodné bohatstvo Turca

V stredu (30.5.2018) pokračoval ďalším stretnutím so žiakmi martinských škôl projekt Nadácie Turčianskej vodárenskej spoločnosti o spoznávaní prírodného bohatstva nášho regiónu. V Turci máme bohaté zásoby kvalitnej pitnej vody v podzemných prameňoch. Okolitá príroda poskytuje veľké možnosti aj pre šport, ktoré deťom priblížil horolezec Jozef Krištoffy.

Materskú školu na Ul. družstvenej navštevujú deti už päťdesiat rokov

Vo štvrtok (24.5.2018) popoludní sa v MŠ na Ul. družstevnej na Severe oslavovalo. Pedagógovia, rodičia ale hlavne deti si pripomenuli už päťdesiate výročie svojho vzniku. Do programu sa zapojili najmä deti, ktoré si nacvičili veľmi pekný program.

Aktuálny školský rok 2017/2018 je už päťdesiatym na ZŠ Alexandra Dubčeka

Slávnostnou akadémiou si v Dome odborov Strojár minulý štvrtok (18.5.2018) všetci prítomní pripomenuli päťdesiate výročie ZŠ Alexandra Dubčeka na Ul. Družstevnej na Severe. Škole k výročiu zablahoželal aj viceprimátor Imrich Žigo. Súčasní žiaci si pripravili zaujímavý kultúrny program.

Žiaci, ktorí navštevujú envirokrúžok, sa pri prameni Medokýš učili spoznávať prírodu

Od septembra funguje pri SZUŠ Maši Haľamovej na Ľadovni envirokrúžok, ktorý vedie odborníčka na slovo vzatá Zuzka Badová. V stredu (23.5.2018) popoludní sme ich s našou kamerou zastihli na pravidelnom stretnutí. Najprv vyčistili okolie prameňa Medokýš a pri tom sa aj čo to naučili.

Na podujatí s názvom Festivalček sa v CVČ venovali prevažne divadlu

V piatok (18.5.2018) sa v CVČ Kamarát konalo podujatie s názvom „Festivalček“ alebo umenie má mnoho tvárí. Dopoludnie patrilo divadlu a divadelným predstaveniam v podaní bábkového divadla zo Žiliny, prišli deti zo ZUŠ Pavla Mudroňa a zahanbiť sa nenechali ani členovia divadelného krúžku. O divadle sa rozprávalo aj na workshope.

Žiakov zo ZŠ na Ul. priehradná ocenili za šírenie regionálnej kultúry

V piatok (18.5.2018) privítal v priestoroch mestského úradu viceprimátor Imrich Žigo žiakov zo ZŠ na Ul. Priehradná. Na tejto škole sa vo väčšej miere venujú folklóru a ľudovým tradíciám a práve túto aktivitu vyzdvihlo naše mesto a za šírenie regionálnej kultúry udelilo škole pamätný list.

Úspech štvrtákov  zo Strednej priemyselnej školy  na celoštátnom kole SOČ

Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa nedávno (27.04.2018) konalo na pôde Žilinskej univerzity. Štvrtáci z martinskej priemyslovky od septembra pripravovali model automatizovanej linky, ktorý bol súčasťou ročníkovej maturitnej práce a chceli s ním uspieť aj na súťažnej prehliadke prác študentov. Porota im nakoniec prisúdila šieste miesto. Model bude slúžiť aj ako učebná pomôcka.

Študenti Spojenej školy predvádzali svoje znalosti na Železnom hasičovi

Maturanti odboru mechanik hasičskej techniky Spojenej školy na záver svojho štúdia pravidelne usporadúvajú pre žiakov nižších ročníkov  súťaž , ktorá je spojená s ukážkou zásahovej činnosti. V piatok (11.5.2018) dopoludnia to bola ukážka poskytnutia predlekárskej prvej  pomoci, kde bol nasimulovaný pád zo stromu.

Herci z divadelného krúžku na ZŠ na Ul.Hurbanova majú za sebou viaceré úspechy

Pekné 1. miesto a postup do celoslovenského kola si nedávno priviezli žiaci z divadelného krúžku zo ZŠ a MŠ na Ul.Hurbanova z krajského kola súťaže Jazykový kvet. Scénku s názvom TO U pripravili v anglickom jazyku a  hovorí príbeh o tínedžeroch, ktorí sa ako každý z nás, v tomto veku hľadajú. O konečnom výsledku sa rozhodne už tento piatok (18.5.2018) na celoslovenskom kole v Trnave.

Žiaci z Hurbanky súťažia s videom, v ktorom spojili chémiu s futbalom

Žiaci zo ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanova sa zapojili do 2.ročníka odbornej chemickej súťaže. Podmienkou účasti v celoslovenskej súťaži, ktorá je spojená s internetovým hlasovaním bolo natočenie videa, v ktorom by ukázali svoje vedomosti z chémie. V projekte s názvom Futbalové buchty žiaci spojili futbalový tréning s chemickými procesmi pri vytváraní kvásku. lasovať môže Hlasovať a tak podporiť martinské deti môžete do […]

Žiaci martinských škôl súťažili vo vedomostiach o II.svetovej vojne

Členovia Zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom Martin zorganizovali už 2 ročník súťaže pre žiakov základných škôl.  V  stredu (3.5.2018) tak vo veľkej zasadačke mestského úradu vo vedomostnom kvíze preukazovali  viac členné tímy z viacerých martinských škôl  svoje vedomosti o II. svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní.

Deti z mestských materských škôl ukázali čo vedia na 10. ročníku prehliadky tvorivosti

V priestoroch materskej školy na Ul. Hurbanova sa nedávno (26.4.2018) konal už 10.ročník  prehliadky  tvorivosti detí materských škôl mesta Martin pod názvom Zahrajme sa s Hurbankom 2018. Medzi organizátorov podujatia, ktoré  je organizované na podporu, rozvíjanie a prezentáciu tvorivých prejavov detí predškolského veku patrí aj OZ Hurbanko. Súčasťou prehliadky je výmena pedagogických skúseností v oblasti rozvíjania a […]

Študenti Obchodnej akadémie opäť uspeli v projekte Vitajte v našom regióne

Študenti Obchodnej akadémie sa aj v tomto školskom (2017/2018) roku zapojili do projektu Vitajte v našom regióne. Z celoslovenského kola si za projekt Netradične k oltáru, v ktorom sa zamerali na spojenie zvykov a tradícií spojených so svadbou z čias keď pred oltárom stáli naše babičky a nevestami z 21. storočia si priviezli druhé miesto za najlepší regionálny produkt cestovného ruchu. Projekt Via Theatrum, […]

Žiaci Turčianskych škôl tvorili zaujímavé projekty z odpadových materiálov

Pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme organizuje spoločnosť, ktorá v našom meste likviduje odpad súťaž pre žiakov základných škôl regiónu.  V areáli obchodného centra tak v utorok (24.4.2018) tvorili deti zaujímavé projekty z materiálov, ktoré prevažne končia na skládke. Témou pre I.stupeň boli ročné obdobia a na II. stupni sa museli popasovať s témou Hrdý Turčan.

Štvrtáčka Lenka Kubovová zo SOŠOaS je treťou najlepšou juniorskou barmankou

Začiatkom apríla (2018) vyhodnocovala slovenská barmanská asociácia na Štrbskom plese najlepších barmanov a baristov Slovenska. Študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Lenka Kubovová tu získala významný titul. Stala sa treťou najlepšiu barmankou roka v kategórii junior. V rozhovore nám porozprávala, prečo sa rozhodla pre túto oblasť svojej realizácie a opýtali sme sa jej aj na bezprostredné […]

Študenti SOŠ dopravnej si vrámci projektu Erazmus + vyskúšali prácu v českých firmách

Naše zážitky, nové skúsenosti, kopec zábavy a hlavne prax, ktorá im veľa dala. Tak takto by sa dali charakterizovať pocity študentov Strednej odbornej školy dopravnej v Priekope, ktoré si priniesli zo stáže vo firmách v Českej republike. V piatok (20.4.2018) popoludní sa v priestoroch školy konalo vyhodnotenie tohto projektu.

Výhercovia záchranárskej súťaže z mládežníckeho časopisu Fľak sú už známi

V pondelok (23.4.2018) bola v priestoroch ZŠ na Ul. Hurbanova vyhodnotená súťaž Mladý záchranár, ktorá je vyhlasovaná už desať rokov v publikácii Martinský Fľak a záchranár. Ocenených bolo osem nádejných mladých záchranárov z martinských základných škôl cenami mesta a mestskej polície. Hlavnou cenou je však deň s mestskou políciou. Martinskí mestskí policajti pri tejto príležitosti vždy deťom pripravia zaujímavý program.

Jedľoviny a niektoré časti v Priekope sú čistejšie vďaka študentom dopravnej školy

V pondelok (23.4.2018) sa neučili ani študenti Strednej dopravnej školy v Priekope. Pri príležitosti Dňa Zeme prišli na vyučovanie pracovne naladení. Ako batožinu nemali učebnice, ale vrecia na odpadky, ochranné rukavice či hrable. Hneď od rána sa pustili do čistenia okolia školy či brehov potoka Jordán. S našou kamerou sme ich zastihli v Jedľovinách.