Školstvo358 Videí

Školákov ZŠ Hany Zelinovej čaká veľký darček v podobe novej telocvične

Základná škola Hany Zelinovej sa pýši novou telocvičňou. Tá pôvodná, na ktorej sa už značne podpísal zub čas totiž dosluhovala a rekonštrukciu si vyžadovala ako soľ. Rekonštrukcia, ktorá je dnes považovaná za najväčšiu investíciu súčasného vedenia mesta zmenila pôvodné priestory na nepoznanie.

V ZŠ s MŠ Hurbanova je nadstav zamestnancov

Na májovom mestskom zastupiteľstve (2020) odsúhlasili poslanci v bode rôzne, aby vedenie mesta požiadalo štatutárneho zástupcu školy o podanie stanoviska k nadstavu zamestnancov na škole. O zistených skutočnostiach a ich riešeniach je potrebné informovať poslancov a jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve do konca mája (2020).

Klasické prijímacie skúšky na stredné školy v tomto roku pre koronakrízu nebudú

Prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku v dôsledku koronakrízy nebudú. Žiaci sa na nich osobne nezúčastnia a o ich prijatí bude rozhodovať prospech. Rezort školstva určil vzorce, podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom a riaditelia stredných škôl museli do 7. mája 2020 zverejniť kritériá na prijatie.

Školné sa vráti rodičom detí, ktoré navštevujú materskú a základnú školu

Príspevky na základné a materské školy sa vrátia rodičom. Na májovom zasadnutí (2020) o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Preplatok sa bude vyplácať rodičom najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o odpustení príspevku za obdobie prerušenia školského vyučovania.

Školské jedálne sa museli vysporiadať so zásobami jedla

Vzhľadom na zatvorenie základných a materských škôl v súvislosti s pandémiou koranavírusu sa v jedálňach školských zariadení nevarilo. Na skladoch ostali zásoby jedla. Niektoré potraviny boli po dátume spotreby a z tohto dôvodu vznikli niektorým školám straty.

Gymnáziu Jozefa Lettricha ušiel o kúsok titul „excelentná škola“

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Ineko zostavil tradične rebríček najlepších škôl na Slovensku. Medzi desiatkou najlepších základných škôl sa udržala ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorá získala deviate miesto. V desiatke najlepších slovenských gymnázií sa už tradične objavujú Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a osemročné gymnázium Jozefa Lettricha.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, ústne maturity nebudú

V dôsledku koronakrízy už boli zrušené písomné maturitné skúšky a otázkou zostávalo čo s ústnym skúšaním. Minulý týždeň minister školstva informoval, že maturity tentoraz prebehnú vypočítaním priemeru známok a klasickú maturitu absolvujú iba študenti, ktorí s takým postupom nebudú súhlasiť. Riaditeľ martinského osemročného gymnázia takéto rozhodnutia víta.

S novou situáciou sa vyrovnávajú aj v Centre pre deti a rodiny v Necpaloch

Novej situácii spôsobenej koronavírusom sa museli prispôsobiť aj v Centre pre deti a rodinu v Necpaloch. Aj ich deti sa vzdelávajú v domácom prostredí. Aktuálne (apríl 2020) je v domove tridsaťjeden detí, pričom pätnásť z nich žije priamo v domove. Aj tu zaviedli prísne hygienické opatrenia.

Aj na martinských školách prebiehajú zápisy do 1.ročníka elektronicky a bez detí

Od stredy 15.apríla aj na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin prebiehajú zápisy prváčikov. Po prvýkrát v histórii sú zápisy bez osobnej účasti detí. Rodičia musia vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle príslušnej základnej školy.

Študenti JLF UK  svoje vedomosti preukazujú pred štátnicovou komisiou online formou

V utorok (14.4.2020) sa na Jesseniovej lekárskej fakulte  Univerzity Komenského začali štátnice. Už niekoľko týždňov sú však školy zatvorené a výučba sa preniesla do online priestoru. Študenti, ale aj členovia štátnicovej komisie tak boli postavení pred úplne novú skúsenosť. Štátne záverečné skúšky budú prebiehať asi dva mesiace a realizované budú online.    

Školská komisia už rozhodovala o žiadostiach o dotácie

Aj keď pre dotácie z odborných komisii platia od nového roka nové pravidlá, začiatkom marca (2020) sa stretli členovia školskej komisie aby sa venovali žiadostiam, ktoré boli podané podľa VZN do konca januára 2020. Bolo ich celkom tridsaťšesť a požiadavka sa približovala čiastke tridsaťšesťtisíc eur. Finančné prostriedky na to určené sú vo výške dvadsaťtisíc eur.

Aj na Jesseniovej lekárskej fakulte prebieha vyučovanie online

Výučba na JLF UK Aj na Jesseniovej lekárskej fakulte prebieha vyučovanie on line Jesseniová lekárska fakulta UK prerušila prezenčné štúdium už v pondelok 9. marca. Prerušenie by malo trvať do 27. marca dokedy sú uzatvorené všetky typy škôl na základe rozhodnutia hlavného hygienika. S našou kamerou sme priamo na fakulte v utorok (17.3.2020) zisťovali ako […]

Aj pre stredoškolákov platí štúdium v domácom prostredí

S našou kamerou sme v stredu (18.3.2020) dopoludnia zisťovali ako prebieha výučba na jednom z martinských gymnázií. Študenti dostávajú zadania cez internet. Každý pedagóg zvolil postup, ktorí mu po dohode so študentmi najviac vyhovuje. Náročné je toto obdobie najmä pre maturantov.

Vyučovanie na základných školách prebieha v alternatívnom režime

Mesto Martin uzatvorilo školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti už v utorok minulý týždeň. K tomuto opatreniu pribudlo celoplošné uzatvorenie škôl od pondelka na dva týždne. Nakoľko sa nejedná o prázdniny, s našou kamerou sme zisťovali ako výučba vlastne prebieha. V stredu (18.3.2020) dopoludnia sme navštívili ZŠ s MŠ Dolinského v Priekope.

Počas zasadnutia doplnenej školskej rady sa rodičia zúčastnili protestného pochodu

V piatok popoludní (6.3.2020) rodičia nespokojní so situáciou na ZŠ s MŠ Hurbanova uskutočnili avizovaný protest.  Hromadným prechádzaním cez priechody pre chodcov blokovali dopravu na najfrekventovanejšej ulici v meste.

Školská rada na ZŠ s MŠ Hurbanova odvolala riaditeľku školy

V piatok (6.3.2020) popoludní  v priestoroch MÚ verejne zasadala Rada školy pri ZŠ s MŠ Hurbanova. Dovtedajší predseda, Stanislav Šuch sa vzdal funkcie predsedu i členstva v rade školy. Rada si zvolila nového predsedu i podpredsedu. Väčšina rozhodla o odvolaní riaditeľky Evy Kralovancovej

Deti na jarných prázdninách si vypočuli príbeh o zvieratkách

Prázdninujúce deti sa v piatok (28.2.2020) dopoludnia mohli dozvedieť niečo viac o zvieratkách. Do Múzea Andreja Kmeťa prišiel medzi deti významný hraškológ Jano Cíger z Medokýša. O zvieratkách sa nielen hovorilo, ale deti si mohli zvieratkách pozrieť aj na stálej expozícii.

Škriatok Pramienok a vodník Čľupko si pre deti pripravili nový zaujímavý program pre deti

Deti martinských škôl boli v stredu (19.2.2020) dopoludnia pozvané na oslavu narodenín škriatka Pramienka. Spolu  s vodníkom Čľupkom  sa starajú o Turčianske pramene. Deti sa prostredníctvom interaktívneho divadla dozvedeli viac o tom, aké dôležité je starať sa o prírodné bohatstvo.

Deti z MŠ Podhájska šírili v uliciach MČ Podháj fašiangové tradície

V stredu (12.2.2020) dopoludnia sa škôlkári z MŠ Podhajska obliekli do rôznych masiek a vybrali sa na pochôdzku po uliciach mestskej časti Podháj, Stráne. Ich prvé kroky viedli za staršími kamarátmi do základnej školy. Škôlkári mali pripravené aj básničky a rečnovanky.

Na spojenej škole vo Vrútkach oslavovali Valentína karnevalom

V piatok (14.2.2020) dopoludnia sa v Spojenej škole vo Vrútkach žiaci I. i II. stupňa zabávali na karnevale. Žiaci si nachystali masky na tému povolania. V telocvični školy sme tak našli lekárov, sestričky, hokejistov či výpravcu.

SOŠ dopravnú navštívil nový generálny riaditeľ ŽOS Vrútky

V utorok (11.2.2020) dopoludnia SOŠ dopravnú školu navštívil nový generálny riaditeľ spoločnosti ŽOS Vrútky. Škola so spoločnosťou už niekoľko rokov spolupracuje v oblasti duálneho vzdelávania. Nový riaditeľ veľmi privítal takúto spoluprácu a deklaroval záujem na jej pokračovaní  aj preto že, prichádza z Českej republiky, kde tento systém zatiaľ nepoznajú.

Osemročné Gymnázium Jozefa Lettricha otvorilo svoje brány pre piatakov základných škôl

V utorok (11.2.2020) popoludní sa v priestoroch Gymnázia Jozefa Lettricha uskutočnilo neformálne stretnutie záujemcov o štúdium s primánmi, ktorí si pre piatakov základných škôl a ich rodičov pripravili zaujímavý program.

Na rokovaní školskej komisie sa hovorilo aj o dotácii pre environmentálnu výchovu

Na ostatnom rokovaní (4.2.2020) komisie školstva sa hovorilo aj o podpore environmentálnej výchovy na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin. Žiaci navštevujú vysunuté pracoviská v Turčianskej Štiavničke , Blatnici a Turčianskom Petre. Vyučovanie priamo v praxi sa žiakom veľmi páči.

Zasadnutie školskej komisie v  komunitnom centre bolo aj s programom v podaní Fenixu

Komisia školstva  navštívila pri svojom ostatnom zasadnutí v utorok (4.2.2020) krátko poobede Komunitné centrum na Bambuskách. Cieľom ich rokovania  bolo okrem iného zistiť ako je centrum využívané. V priestoroch centra je aj elokované pracovisko ZUŠ P.Mudroňa, ktoré zastrešuje činnosť združenia Fenix.