Školstvo417 Videí

Deti sa do škôl od pondelka 18.1. nevrátia

Pandemická situácia zasiahla všetky oblasti nášho života. Nevyhla sa ani vzdelávaniu našich detí. Po vianočných sviatkoch a dvoch ďalších týždňoch strávených doma, sa deti a žiaci základných škôl od pondelka 18.1.2021 do škôl nevrátia. Vyučovanie bude online. Všetkých desať materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v prevádzke od 11.1. 2021. Využívajú ich najmä rodičia, […]

Aj deti z Evanjelickej spojenej školy naplnili láskou krabice od topánok. Darovali ich starkým zo Sučian

Do celoslovenského projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je potešiť seniorov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb sa zapojili aj žiaci Evanjelickej spojenej školy. Veľmi precízne ukladali a balili darčeky do krabíc od topánok, aby ich následne zástupcovia školy odniesli do zariadenia Dom dobrého pastiera v Sučanoch. Seniorom boli odovzdané krabice plné darčekov a lásky, ktoré boli dôkazom, […]

Základná škola v Turanoch realizuje vlastný projekt „Korona nás nezastaví“

Na základnej škole v Turanoch chcú pedagógovia udržať deti v pohybe aj keď sú doma. Pripravili preto projekt „Korona nás nezastaví“ v ktorom žiaci počas decembra a januára budú cez mobilnú aplikáciu zaznamenávať svoje aktivity – zabehnutú vzdialenosť, počet prejdených krokov a podobne. Vo februári sa následne bude vyhodnocovať najlepší jednotlivec a najlepšia trieda. V […]

Žiaci SOŠOaS v Jahodníkoch plnili krabice darčekmi. Na Vianoce potešia osamelých seniorov.

Do známeho celoslovenského projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa zapojili žiaci a zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Jahodníkoch. Aj napriek mimoriadnej situácii na školách neváhali a spoločne sa pustili do pečenia skvelých medovníčkov, slaných koláčikov, vyrábania kalendárov či záložiek, či nádherných šperkovničiek. Všetkých napĺňal dobrý pocit, […]

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z komisií budú zverejnené na webe mesta

Nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin do oblasti kultúry, školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity, životného prostredia a regionálneho rozvoja zahŕňa niekoľko noviniek. Žiadatelia o dotáciu z príslušných komisií budú predkladať žiadosť až na základe výzvy, ktorá bude zverejnená na webovom sídle mesta Martin. Minimálna výšky poskytnutej […]

S detskou úprimnosťou a láskou vzdali žiaci hold a úctu vojnovým veteránom

Učitelia Evanjelickej spojenej školy dbajú na to, aby svojim žiakom neustále pripomínali významné udalosti našej histórie, medzi ktoré patria aj hrôzy vojny. Práve ukončenie prvej svetovej vojny 11.11.1918 sa stalo podnetom, aby štvrtáci tejto školy výtvarnými prácami poďakovali vojnovým veteránom a vzdali im vďaku za to, že dnes môžeme žiť v mieri. Podujatia sa zúčastnil […]

Vďaka zanietených pedagógom môžu deti športovať, umelecky tvoriť alebo aj variť virtuálne

Neľahká koronakrízová doba poznačila fungovanie škôl, školských zariadení a novému spôsobu práce s deťmi sa nevyhli ani pracovníci centier voľného času. Ani v CVČ Kamarát nechceli stratiť kontakt s deťmi a teda pracovníci každý deň hľadajú a vymýšľajú najlepšie spôsoby ako deťom online formou sprostredkovali krúžky, ktoré sa takto realizovať dajú. Okrem tradičných krúžkov však […]

Pracovníci CVČ Kamarát nestratili kontakt s deťmi. Sú spolu aj na diaľku

Školský rok ešte ani poriadne nestihol začať a mnohé školy a školské zariadenia zívali prázdnotou. Postupne začali na školách pribúdať pozitívne prípady ochorenia na Covid – 19 a tak žiaci druhého stupňa ako aj stredoškoláci nastúpili na dištančné vzdelávanie. Zatvorenie neobišlo ani centrá voľného času. V CVČ Kamarát sa snažia so situáciu vysporiadať. Aj v […]

Spojená škola už roky drží patronát nad pamätníkom pod Martinskými hoľami

Už je tomu niekoľko rokov, čo Spojená škola v Martine prevzala patronát nad pamätníkom pod Martinskými hoľami. Ten je venovaný dvom padlým francúzskym partizánom, ktorí v roku 1945, krátko pred ukončením druhej svetovej vojny položili v boji za slobodu svoje životy. Vedenie spojenej školy spolu so žiakmi urobili za krátky čas z nenápadného miesta dôstojnú […]

Budova Spojenej školy sa dočkala zateplenia

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy v Martine sa po výmene okien a zateplení strechy rozhodol zatepliť aj plášť budovy. Tieto kroky majú viesť k ušetreniu finančných zdrojov. Spravovanie a vykurovanie takejto školy je finančne náročné a preto vedenie školy vykonáva všetky kroky smerujúce k šetreniu. Zateplenie a výmena okien v neposlednom rade výrazne […]

Pedagógovia Gymnázia V.Paulinyho-Tótha sa zapojili do výzvy Jerusalema Challenge

Pedagógovia z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha sa zapojili do zaujímavej výzvy, ktorej motiváciou bolo pozdraviť študentov a odkázať im, že pedagógom chýbajú a škola je bez nich prázdna. Celé to bolo spontánne, pedagógovia si choreografiu nacvičili doma a po spoločnom hodinovom nácviku nasledovalo natáčanie, pri ktorom sa všetci zabávali.

Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu získali aj naši stredoškoláci

Už od roku 2007 na Slovensku funguje program DOFE, teda medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktorého cieľom je dať šancu mladým ľuďom vo veku 14-24 rokov rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti. Stredoškoláci musia v rámci jeho absolvovania splniť niekoľko podmienok. Nedávno do Martina pricestoval zástupca spoločnosti, ktorá na Slovenskom organizuje, spolu so zástupcom ŽSK, […]

Môže dištančné vzdelávanie nahradiť prezenčnú a praktickú výučbu?

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie prešli od pondelka žiaci stredných škôl opäť na dištančné vzdelávanie. Môže tento druh výučby nahradiť klasické vyučovanie? Žiaci poučení z prvej vlny pristupujú k online vzdelávania zodpovedne, no samozrejme nájdu sa aj výnimky. Navyše, čo vtedy ak dieťa nemá doma počítač, alebo pripojenie na internet. Aj tieto problémy sú […]

Budú kuchárky v školských jedálňach viac zásobované lokálnymi produktami?

Ešte v septembri (2020) sa v jedálni Denného centra pre seniorov konalo spoločné stretnutie pracovníkov školských jedální, spolu s miestnymi farmármi a poľnohospodármi. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti a spôsoby, ako by mohli byť školské jedálne viac zásobované výrobkami z Turca. Ani jedna strana sa tejto ambícii nebráni, no museli by sa odstrániť viaceré bariéry. […]

Aj keď boli stredné školy na dištančné vzdelávanie pripravené, rýchlosť ich zaskočila

V nedeľu (11.10.2020) počas zasadnutia pandemickej komisie informoval minister školstva Branislav Gröhling, že od pondelka prechádzajú stredné školy na dištančné vzdelávanie. Hneď po tejto správe museli riaditelia škôl konať a zabezpečiť všetko tak, aby na tento systém hneď v pondelok nabehli. Hoci riaditelia martinských stredných škôl mali skúsenosti prvej vlny, aj ich rýchlosť zaskočila. Nielen […]

V CVČ Kamarát robia všetko preto, aby činnosť ani počas náročných dní nezastavili

Tak ako v prípade všetkých školských zariadení, aj činnosť CVČ Kamarát prísne podlieha usmerneniam Ministerstva školstva- úradu verejného zdravotníctva, ako aj odporúčaniam mesta Martin, ako zriaďovateľa. Sprísnenie opatrení sa podpísalo pod zníženie návštevnosti, keď mnohí rodičia majú oprávnené obavy, no mnohé deti navštevovať záujmové útvary navštevovať neprestali. V zariadení platia prísne hygienické štandardy, niektoré krúžky […]

ZŠ s MŠ Podhájska má zrekonštruované zázemie školskej kuchyne

Čiastočnou rekonštrukciou prešla počas letných prázdnin Základná škola s materskou školou Podhájska. Celému tímu školskej jedálne sa dnes oveľa lepšie pracuje vo vynovenom prostredí, ktoré je súčasťou kuchyne. Nový šat dostali chodby, šatne, sociálne zariadenia ale aj miestnosť na prípravu jedál. Z havarijného fondu mesta Martin bola na obnovu týchto priestorov použitá suma takmer 30-tisíc […]

Evanjelická spojená škola má nové ihriská aj robotické centrum

Tento školský rok 2020/2021 pribudla v Evanjelickej spojenej škole nová miestnosť so zameraním na informatiku a robotiku. V nej budú mať možnosť zostrojovať deti aj žiaci najjednoduchších robotov ale aj komplikované systémy, ktoré vedia riadiť výrobné linky alebo obsluhovať domácnosti. Ďalšie investície išli aj do vonkajšieho areálu školy, z ktorého majú radosť najviac samotné deti. […]

Vďaka zanietenému spolužiakovi sa bývalí žiaci “Mudroňky” stretli prvý raz po 52-rokoch

Stanislav Bullo, bývalý žiak ZŠ P.Mudroňa si už dnes užíva zaslúžený dôchodok. Aj viac voľného času mu umožnilo spomínať na to čo bolo. Jedna zo spomienok zrejme patrila aj časom, keď bol ešte žiakom základnej školy. Preto sa rozhodol, že by bolo fajn aby svojich spolužiakov stretol opäť. Netrvalo dlho a na svete bolo veľké […]

Žiaci i učitelia ZŠ J.Kronera veria, že ich škola obháji prestížny titul „Zelená škola“

ZŠ J.Kronera patrí medzi jednu z 230 škôl na Slovensku, ktorá sa pýši titulom Zelená škola. Takýto titul však školy nedostávajú navždy, ale vždy si ho musia opätovne obhájiť. V základnej škole si v rámci dvojročného certifikačného obdobia za nosnú tému zvolili odpad. V škole za toto obdobie znížili produkciu odpadu o 50 percent, žiaci […]

Na dopravnom ihrisku si deti vyskúšali tzv. letný biatlon

Kombináciou jazdy na terénnej kolobežke spolu s laserovou tréningovou biatlonovou strelnicou bol ukončený (22.9.2020) tohtoročný Európsky týždeň mobility v našom meste. Podujatie pripravila martinská radnica spolu so spoločnosťou Fatra Ski a stretlo sa u detí s pozitívnou odozvou. Jednak si preverili svoje zručnosti na kolobežke, vedomosti o pravidlách cestnej premávky, no hlavne vyskúšali si, aké […]

Známy šéfkuchár školil pedagógov o nových trendoch v gastronómii

Nové trendy v príprave pokrmov a nápojov, dekorovanie jedál ale aj samotná výroba jedál. Zároveň informovanie o využívaní nových informačných technológii v pohostinstve a hotelierstve. Aj tieto všetky novinky sa dozvedeli (18.9.2020) pedagógovia zo SOŠ obchodu a služieb v Martine. Do tajov gastronómie ich zaškoľoval známy slovenský šéfkuchár Jaroslav Ertl. Projekt sa uskutočnil vďaka európskemu […]

Na ZŠ A. Dubčeka prebiehala počas letných prázdnin rekonštrukcia

ZŠ A. Dubčeka je opäť o niečo novšia a modernejšia. Počas letných prázdnin (august 2020) tu prebiehala rekonštrukcia sociálnych zariadení. Odstraňoval sa havarijný stav na prvom poschodí druhého stupňa základnej školy. Pribudla nová izolačná miestnosť a aj nový priestor pre delené hodiny či záujmovú činnosť. Odstránenie pôvodného stavu si vyžadovalo neodkladné riešenie. Finančné prostriedky boli […]

Žiaci aj učitelia ZŠ J.Kronera prišli do školy v bielom. Oslávili Medzinárodný deň mieru

21.september bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný deň mieru. Kým mnohí o tom ani netušili, žiaci ZŠ J.Kronera, aj spolu s pedagógmi sa rozhodli v tento deň prísť symbolicky do školy oblečení v bielej farbe, teda farbe mieru. Počas celého dňa sa zaoberali otázkami mieru, že to nie je len odvrátenie nepokojov a konfliktov, […]