Mesto Martin – prelomový míľnik v dejinách Československa

Mesto Martin a Turiec sa do histórie Slovenska zapísalo veľkými písmenami. Jeho obyvatelia stáli pri dôležitých medzníkoch našej novodobej histórie. Dokumentárny film zachytáva výpovede historikov, bibliografov, pracovníkov Slovenského národného múzea, ale aj obyčajných ľudí o období, ktoré predchádzalo podpísaniu Martinskej deklarácie. Film pokračuje zdokumentovaním obdobia 20.rokov existencie 1.Československej republiky ako prvého spoločného zväzku Čechov a Slovákov v Martine a blízkom okolí.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.