Martinská radnica vzdala hold a úctu 24 pedagógom

Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý pripadá na 28. marec mesto Martin oceňuje svojich pedagógov. Tento rok všetky plány skrížila pandémia koronavírusu, no radnica na vyzdvihnutie mnohých osobností učiteľov nezabudla a slávnostné oceňovanie presunula na druhý júlový deň. V zasadačke mestského úradu bolo ocenených 24 učiteľov, ktorí sa dennodenne s láskou venujú výchove a vzdelávaniu našich detí.

(Visited 130 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať