Informatívna správa o návrhu riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenia

Na februárovom mestskom zastupiteľstve bola prerokovaná informatívna správa o návrhu riešenia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, ktorá bola vypracovaná na základe auditu a revízie VO. Rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu zlého stavu VO. Rekonštrukcia je rozvrhnutá do 3 etáp na obdobie 15-20 rokov a v celkovej sume 12 mil. €. Informatívna správa navrhuje aj možnosti financovania, vrátane PPP projektu. V tejto fáze sa však nejedná o schvaľovanie projektu, verejného obstarávania a financovania, ale o začiatok širokej diskusie, ktorá prinesie odpovede na otázky čo sa bude rekonštruovať, akým spôsobom a v akom rozsahu, a aký bude.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.