Mesto zvýšilo ochranu seniorov. Starkým 65+, ktorí o to prejavia záujem rozdá respirátory

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pristúpilo mesto Martin k ešte väčšej ochrane seniorov. Do daru dostalo 5000 respirátorov a ďalších 5000 zakúpilo, aby ich následne odovzdalo seniorom vo veku 65 a viac. Väčšina respirátorov bude odovzdaná prostredníctvom predsedov klubov seniorov. Keďže nie každý senior navštevuje klub dôchodcov, tí ktorí nie, si môžu respirátor osobne vyzdvihnúť na mestskom úrade. Tento spôsob však z hľadiska bezpečnosti nie je efektívny a bol podrobený aj kritike. Aj preto budú respirátory odovzdávané prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.