Dotácie by mali byť športovým klubom vyplatené v auguste

Na zrušené VZN č.124 o športe nadviazal ďalší bod, ktorým súvisel s poskytovaním dotácií pre šport. Zámerom schválenia dodatku č.5 k VZN o poskytovaní dotácií je snaha mesta čo najskôr podporiť všeobecne prospešné ciele a významné podujatia v meste, napriek negatívnym ekonomickým dopadom v dôsledku pandémie koronavírusu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.