Aby mohli poskytnúť dotácie pre šport, ako pri iných oblastiach, poslanci zrušili VZN o športe

Na piatkovom (10.7.2020) rokovaní sa poslanci zaoberali návrhom VZN, ktorým sa ruší VZN č.124 o poskytovaním dotácií z mestského rozpočtu v oblasti športu, v znení dodatku č.1. Dôvodom je skutočnosť, že rozpočet mesta je v tomto roku negatívne ovplyvnený opatreniami spojenými s koronarízou a systém prideľovania finančných prostriedkov a termíny stanovené vo VZN nie je možné dodržať. Vedenie mesta však deklaruje, že zrušenie VZN neznamená, že sa mesto v budúcnosti nevráti k systému financovania nastavenom v tomto VZN.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.