Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Nevyplatená mzda, nevyplatené cestovné náhrady či nevyplatená náhrada mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť. Takisto aj vystavenie lekárskeho posudku v súvislosti so zdravotnými obmedzeniami či bezprostredné ohrozenie života a zdravia. Aj toto sú vážne dôvody, pre ktoré môže zamestnanec okamžite ukončiť pracovný pomer. Advokát Vladimír Kašuba v právnickom okienku hovorí aj o okamžitom skončení pracovného pomeru u cudzincov a treste vyhostenia.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.