Krátke správy – 22.týždeň

Aktuálne antigénové miesta I Dane za nehnuteľnosť, psa a komunálny odpad / Dotácie z Komisie sociálno-zdravotnej / Postcovidové pobyty pre zdravotníkov

V meste Martin a Vrútky sa aktuálne nachádza 10 antigénových odberových miest. Martinská radnica začala od konca mája 2021 prostredníctvom zamestnancov mesta doručovať do domácností rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, za psa a poplatok za komunálny odpad. Komisia sociálno- zdravotná navrhla schváliť mestskému zastupiteľstvu pridelenie dotácií na zmiernenie dopadov opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 pre 11 subjektov. Mestskí poslanci tento návrh podporili. Župa podpísala s poskytovateľmi kúpeľnej starostlivosti v kraji Memorandum o spolupráci. Pre zdravotníkov tak pripravila špeciálny program a to regeneračné a postcovidové pobyty.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.