Mobil – kamarát alebo nepriateľ?

Aktuálna téma v 50. týždni

(9.-15.12.2019)

Mobil v dnešnej dobe vedia používať aj tie najmenšie deti. Jeho používane deťom pomáha alebo naopak škodí? Aj na túto otázku hľadali odpoveď deti zo Základnej školy Hurbanova, spolu s odborníkmi z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať