Zástupcovia zraniteľných skupín, ktorí sa prihlásili do občianskej poroty sa zúčastnili workshopu, kde diskutovali o svojich potrebách a požiadavkách 

Mesto Martin sa stalo partnerom projektu ITHACA, aby spolu s ďalšími partnermi posúdili schopnosť umelej inteligencie zvýšiť účasť občanov na miestnej správe vecí verejných. Jednou zo súčastí projektu bol septembrový workshop, ktorý mesto Martin zorganizovalo v zasadačke metského úradu. Workshopu sa zúčastnili vopred prihlásení členovia občianskej poroty z viacerých zraniteľných skupín. Spoločne diskutovali o potrebách a požiadavkách, ale aj o možnostiach ako ich viac zapojiť do občianskej participácie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.