Nevyužívanú priemyselnú lávku cez rieku Turiec obnovili. Slúži cyklistom i peším

Vďaka projektu s názvom Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti sa podarilo mestu Martin získať nenávratný finančný príspevok na zatraktívnenie existujúcej cyklotrasy. Ponad rieku Turiec obnovili nevyužívanú priemyselnú lávku, ktorej súčasťou sú nájazdové rampy aj schody. Zhodnotila sa aj trasa, ktorá vyúsťuje na Kamenný most v mestskej časti Podháj.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.