Vianočný príhovor

Dekan rímskokatolíckeho kostola v Martine Kamil Lieskovský a zborový farár ECAV Martin Milan Kubík sa Vám milí diváci prihovárajú v tejto sviatočnej chvíli. Vianoce sú tu pre veriacich aj neveriacich. Do našich životov opäť prichádza svetlo, ktoré nám chce radiť v otázkach nášho žitia. Do našich životov však prichádza aj dynamika, pohyb. Milí diváci využite aj tieto sviatky na spoločne prežité chvíle v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.