Vďaka obľúbenému letnému prímestskému táboru strávili opäť krásne chvíle so svojimi milovanými koníkmi v jazdeckom oddiely v Záturčí

Mimoriadne obľúbeným táborom, ktorý organizuje CVČ Kamarát a ktorého sa zúčastňujú predovšetkým dievčatá je jazdecký tábor. Počas neho sa skupinka dievčat celý deň s láskou stará o koníky, ktoré si vyžadujú naozaj množstvo starostlivosti. Dievčatám sa za to koníky odvďačia tak, že sa môžu pozerať na krásy sveta z ich chrbta.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.