SNK pripravila seminár o významnom slovenskom rode, ktorý sa výrazne zapísal do dejín nášho národa a ktorého korene siahajú do 17. storočia

Seminár o vzácnom slovenskom rode sa konal v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice a pozostával z viacerých častí. Rod Mudroňovcov bol bohatý na učiteľov, farárov, ale aj advokátov či politikov. Pre nás Martinčanov je najvýznamnejším Pavol Mudroň, ktorý sa považuje za akéhosi nástupcu významného dejateľa Viliama Paulinyho-Tótha.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.