V Biblickej škole sa konal „sviatok knihy“, počas ktorého bol do života uvedený zborník nesúci meno popredného historika a vzácneho človeka

Evanjelický cirkevný zbor v Martine, v spolupráci s Radou národnej kultúry a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici zorganizovali v Biblickej škole „sviatok knihy“, počas ktorého bol do života uvedený zborník Miloš Kovačka – Aristokrat ducha. Zborník bol vydaný pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín tohto popredného slovenského historika a bibliografa. Počas podujatia bol zdôraznený obrovský prínos docenta Kovačku pre vedeckú obec, ale aj pre spoločnosť ako takú.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.