Na podujatí Vajanského Martin sa predstavila viac ako stovka talentovaných vyznávačov krásneho slova a umeleckého prednesu

Turčianske kultúrne stredisko usporiadalo regionálne kola známej literárnej súťaže Vajanského Martin. Jej cieľom je podporovať a rozvíjať literárne hodnoty, literárnu tvorivosť a predstavivosť interpretov. Do regionálneho kola sa prihlásil úctyhodný počet účastníkov do najmenších detí, až po seniorov. Títo pred odbornou porotou predstavili svoje literárne nadanie a recitačnú schopnosť pri prezentácii poézie či prózy.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.