Už niekoľko mesiacov je vo svojom úrade novozvolená a inaugurovaná dekanka JLF UK

Od 1. februára je kresle dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine profesorka Andrea Čalkovská. Stala sa prvou ženou v tejto funkcii v 50-ročnej histórii samostatnej lekárskej fakulty v Martine. Funkčné obdobie jej potrvá do 31.1.2023. Niekoľko rokov vykonávala funkciu prodekanky pre vedu a výskum. S našou kamerou sme jej položili niekoľko otázok týkajúcich sa ďalšieho smerovania lekárskej fakulty.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.