Ulica Pavla Mudroňa by mala byť zelenšia a modernejšia

Dopravou nadmerne zaťažený priestor, v ktorom absentuje zeleň. Aj tak by sa dala charakterizovať Ul. P. Mudroňa. Históriou a významnými osobnosťami opradený uličný priestor v centre mesta sa preto v budúcom roku plánuje upraviť, doplniť zeleňou a vodozádržnými opatreniami. Pribudnúť by mal aj malý parčík pred budovou bývalej advokátskej komory. Zo stromov by mali byť nasadené, javory, ginko, či lipa. Dôjde aj reorganizácii parkovacích miest. A na takejto koncepcii pracovali odborníci z Útvaru hlavného architekta mesta Martin, v spolupráci so zástupcami mesta.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.