Technická olympiáda sa opäť konala v priestoroch  Spojenej školy

Minulý štvrtok (29.11.2019) sa priestoroch Spojenej školy konalo okresné kolo technickej olympiády. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Súťaž bola určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom takejto súťaže je podporiť záujem detí o techniku. Pomáha tiež talentovaným  a zručným žiakom v rozhodovaní pri výbere povolania.

(Visited 39 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať