Stretnutie predsedov výborov mestských častí

Výtlky na cestách, polopodzemné kontajnery, detské ihriská, rekonštrukcie chodníkov aj parkovacie miesta riešia predsedovia výborov mestských častí v spolupráci s vedením mesta a zástupcami mestského úradu. Na spoločnom stretnutí, ktoré sa koná pravidelne 1 krát do mesiaca, informuje prednosta mestského úradu v akom stave sa nachádzajú rozpracované úlohy a či sú dodržané termíny realizácie jednotlivých prác.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.