Stredná odborná škola dopravná pozvala do svojich priestorov potenciálnych žiakov v sobotu. Na záujemcov čakala nielen prehliadka školy, ale aj ukážky praktického vyučovania

Keďže Strednú odbornú školu dopravnú v Martine-Priekope navštevujú žiaci z celého Slovenska, aby mali príležitosť spoznať školu, táto sa im tradične otvára v sobotu. Deň otvorených dverí priniesol aj tentoraz pestrú paletu aktivít, ukážok, stretnutí a možnosti tak pre žiakov, aj rodičov získať potrebné informácie. Riaditeľka školy Jarmila Matejčíková, aj spolu so svojimi kolegami sa venovali každému záujemcovi a prítomní boli aj zástupcovia všetkých siedmych zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.