Slovanskí vierozvestci, spolupatróni sv. Cyril a sv. Metod šírili kresťanstvo, kultúru i vzdelanie

Dnes (5. júla) si pripomíname sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, slovanských vierozvestcov. Solúnski bratia pôsobili na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Pri príležitosti tohto sviatku sa obyvateľom prihovoril evanjelický farár a konsenior Tus Milan Kubík. Vyzdvihol odkaz svätcov, ktorí vytvorili a priniesli na naše územie prvý spisovný slovanský jazyk, prostredníctvom ktorého šírili kresťanstvo, kultúru i vzdelanie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.