Matica slovenská bola založená pri príležitosti presne 1000-eho výročia príchodu solúnskych bratov. Uctieva si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a kresťanskom zrode nášho národa

Matica slovenská, národná ustanovizeň Slovákov vznikla na ustanovujúcom 1. valnom zhromaždení 4. augusta 1863 v Martine, ktoré sa konalo v rámci miléniovej slávnosti príchodu solúnskych bratov, sv. Cyrila a Metoda. Už celých 160 rokov od svojho založenia Matica slovenská pokračuje nielen v udržiavaní, ale aj rozširovaní cyrilometodskej tradície na Slovensku.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.