Projekt rieši zateplenie budovy ZŠ J. Kronera. Predpokladaná úspora nákladov je až do výšky 45%

Na ZŠ J. Kronera chcú zvýšiť energetickú účinnosť budovy. Mesto Martin požiadalo o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt s názvom „ZŠ ul. J. Kronera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy“. Maximálna žiadaná dotácia je vo výške 400000,00 €, pričom celková suma oprávnených výdavkov projektu je takmer 484 tisíc eur.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.