Pri zmene na liste vlastníctva v roku 2017 je potrebné podať daňové priznanie

Všetci tí, ktorí počas roku 2017 uskutočnili nejaké zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností sú povinní do konca januára nasledujúceho roku podať daňové priznanie na predpísanom tlačive. Ako nás informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová správne vypísané a podpísané tlačivá je potrebné doručiť na mestský úrad, či už osobne alebo poštou.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.