V Hasičskom a záchrannom zbore už poznajú štatistické údaje za rok 2017

Začiatok roka je vhodným obdobím na hodnotenie toho roku predchádzajúceho. Nás zaujímalo koľkokrát museli martinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru vyraziť ku zásahom. Pri výkone svojej práce plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia. Poskytujú pomoc aj pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, či majetku právnických alebo fyzických osôb.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.