Najstaršia ustanovizeň Slovákov si v tomto roku pripomína 160. výročie založenia. Aj tomuto medzníku bolo venované slávnostné stretnutie, s bohatou účasťou matičiarov

V sobotu (21.10.2023) sa v priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK konal slávnostný Snem Matice slovenskej rozdelený na slávnostnú a pracovnú časť. V pracovnej časti sa matičiari zaoberali novelizáciou Stanov MS a schválením programu MS na ďalšie obdobie. Slávnostná časť spočívala v príhovoroch vzácnych hostí, ale aj v udeľovaní ocenení osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj matičného a národného hnutia.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.