Mural, parlament mladých aj zaradenie ZŠ a MŠ Montessori do siete škôl a školských zariadení. Aj o tom rokovala Komisia školstva

Tento rok uplynie presne 100 rokov od založenia Základnej umeleckej školy v Martine. O výročí, prestavbe plota pred ZUŠ, plánovanom murale na fasáde umeleckej školy a najmä o udelení čestného názvu rokovali členovia Komisie školstva, vzdelávania a mládeže práve v jej na ulici P. Mudroňa. Členovia Komisie sa zaoberali aj zaradením Súkromnej materskej a základnej školy Montessori do siete škôl a školských zariadení. Ďalej odsúhlasili aj presun financií v rozpočte vo výške 90-tisíc eur na rekonštrukciu strechy MŠ Tajovského.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.