Martinská radnica aj v tomto roku ocenila pedagógov. Za dlhoročnú obetavú, svedomitú a tvorivú prácu si pamätnú medailu prevzalo 20 učiteľov

V zasadačke mestského úradu sa nedávno stretlo viacero pedagógov, ktorí si z rúk primátora a ďalších zástupcov mesta prevzali svoje zaslúžené ocenenia. Tie im boli udelené za dlhoročnú a tvorivú prácu, za to, že dennodenne vynakladajú obrovské úsilie vedúce k výchove a vzdelávaniu našich detí. Slávnostné oceňovanie učiteľov zorganizovalo mesto Martin, spolu s komisiou školstva, vzdelávania a mládeže a ocenení boli učitelia materských, základných, ale aj umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.