Mesto Martin opäť realizovalo údržbu zelene na Národnom cintoríne

Mesto Martin každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na obnovu Národného cintorína. V minulom roku to bola čiastka 37.000€ a na základe zákona Ministerstvo kultúry na rovnaký účel vyčlenilo sumu 35.000€. Z týchto prostriedkov bola vykonaná údržba historickej zelene stromolezeckou technikou a upravené boli aj 4 hroby v pamiatkovej podstate. Okrem Mesta Martin majú určité hroby v správe aj Slovenská národná knižnica a Matica slovenská.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.