Keby nebolo umelecké zoskupenie FÉNIX, ani by sme nevedeli, koľko talentovaných detí sa nachádza v detských domovoch, či v lokalite Bambusky

Už je to nejaký čas, čo bolo založené Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov, ktoré si v skratke hovorí FÉNIX. Na jeho čele stojí Milan Michalec, ktorý všetku svoju pozornosť venuje vyhľadávaniu a podpore talentu detí, ktoré sú často odsúvané na okraj záujmu spoločnosti. Deťom sa venuje nielen po tej umeleckej, ale aj osobnostnej stránke. Výrazne mu v tom pomáha aj jeho manželka Mirka, ktorá sa im okrem spevu a hudby venuje aj pri objavovaní ia vytváraní ich výtvarného talentu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.