Dopravná obhliadka v MČ Podháj-Stráne

Dopravné obhliadky sa postupne konali vo všetkých mestských častiach. Jedna z nich teda prebiehala aj v mestskej časti Podháj-Stráne. Aj tu kompetentní riešili podnety nielen od občanov. Najviac zmien bude realizovaných na ulici Bagarovej. Pri materskej škole pribudne retardér a na dvoch križovatkách sa zmení prednosť v jazde. Riešil sa aj problém s parkovaním pri zdravotnom stredisku.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať