Dobrovoľní hasiči zo Záturčia hodnotili uplynulý rok svojej činnosti

V piatok (1.3.2019) podvečer sa v kultúrnom dome v Záturčí zišlo asi jednostopäťdesiat členov Dobrovoľného hasičského zboru Záturčie. Dôvodom na stretnutie bola výročná členská schôdza. Na programe bola okrem iného hodnotiaca správa o činnosti v roku 2018. Okrem účastí na rôznych zásahoch sa môžu pýšiť niekoľkými víťaznými pohármi z rôznych súťaží, či už v mládežníckych, ale aj dospeláckych kategóriach.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať