Jediné športovisko v mestskej časti Podháj-Stráne by sa malo obnoviť. Poslanci prerokovali jeho štúdiu s obyvateľmi priamo na mieste

V utorok (8. augusta 2023) sa konalo verejné prerokovanie štúdie revitalizácie „Tenisových kurtov“ na Stráňach s obyvateľmi. Športovisko sa nachádza na križovatke Tolstého a Nekrasovej ulice. Väčšina zúčastnených revitalizáciu ihriska privítala, no našli sa aj kritici. Poslanci sa snažili všetky pripomienky ľudí, s ktorými sa stretli už aj v minulosti, do štúdie zapracovať.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.