Andrej Kmeť, národný buditeľ, polyhistor a kňaz

Andrej Kmeť, jedna z najvýznamnejších osobností našich dejín. 19. novembra uplynulo presne 180. rokov od jeho narodenia. Bol polyhistor, národný buditeľ a rímsko-katolícky kňaz. Venoval mnohým oblastiam. Múzejníctvu, zberateľstvu, etnografii, folkloristike i botanike. Jeho najväčší prínos pre zbierkotvornú činnosť SNM je herbár. Ide o najväčšiu botanickú zbierku na Slovensku, ktorá má celoeurópsky význam. Obsahuje 80 000 položiek. Venoval sa predovšetkým divorastúcim ružiam. Vo svojom živote prejavil nadšenie aj pre zoologické zbierky.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.