Zvýšenie miestnych daní neprešlo. V rozpočte bude chýbať 5 mil. eur

Jedným z najdôležitejších bodov mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 26. októbra 2023, bol bod o zvyšovaní miestnych daní a poplatkov. K tejto téme sa viedla trojhodinová diskusia. Pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu prišli aj priamo od vedenia mesta. S návrhmi riešení prišli aj poslanci z poslaneckého klubu Skúsme to inak. Písomne ich však návrhovej komisii nepredložili.Na odsúhlasenie predloženého materiálu bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, čiže 19 hlasov. A keďže chýbal 1 hlas, návrh na zvýšenie miestnych daní a poplatkov neprešiel.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.