Zmenou financovania škôl sa v novembri menil aj rozpočet. Pre súkromné a cirkevné školy schválili poslanci 400-tisíc eur

Od 1. januára 2022 sa zmenil zákon o financovaní škôl. Po novom zahŕňa princíp rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Doteraz boli súkromným a cirkevným školám a zariadeniam prideľované financie vo forme podielu dane z príjmov fyzických osôb len vo výške 88% pričom štátnym školám vo výške 100%. Neštátnym školám je potrebné rozdiel 12% dofinancovať. Z mestského rozpočtu pôjde na to čiastka 400-tisíc eur.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.