Z Plánu obnovy bola na prípravné práce výstavby novej nemocnice uvoľnená prvá zálohová platba vo výške 5. mil. eur. Financie budú použité aj na vysporiadanie pozemkov

Nemocnica sv. Martina má byť postavená do polovice roka 2026. Všetky procesy a prípravné práce zatiaľ prebiehajú v dostatočnom predstihu, aj keď sa termín verejného obstarávania na predkladanie ponúk posunul približne na polovicu mája. Z Plánu obnovy bola uvoľnená prvá zálohová platba vo výške 5 mil. eur, ktorá bude použitá aj na projektovú prípravu a majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.