Vykonaný audit verejného osvetlenia poukazuje na nevyhnutnú modernizáciu verejného osvetlenia

Na ostatnom zastupiteľstve (25.11.2021) poslanci prerokovávali informatívnu správu o možných variantoch zabezpečovania starostlivosti o verejné osvetlenie v meste Martin. Súčasná sústava verejného osvetlenia je energeticky nehospodárna a morálne a technicky zastaralá. Pre správne nastavenie spôsobu starostlivosti v nasledujúcich rokoch je možné vychádzať z faktov, ktoré sú uvedené v audite z roku 2019.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.