V Záturčí chcú popri skvalitňovaní života, ešte viac zintenzívniť komunikáciu s občanmi

Záujmy obyvateľov MČ Záturčie budú v tomto volebnom období zastupovať štyria poslanci – predseda VMČ Róbert Gajdoš a poslanci Peter Török, Michal Uherčík a Tomáš Zanovit. Všetci štyria považujú za kľúčovú komunikáciu s obyvateľmi a osobné stretnutia s nimi. Aj preto sa rozhodli, že budú pravidelne každý mesiac organizovať nielen stretnutia s obyvateľmi v tamojšom kultúrnom dome, ale aj obhliadky mestskej časti. Za najdôležitejšiu investičnú akciu v tomto roku považujú všetci štyria rekonštrukciu havarijného stavu „pešieho plata“. Ich snahy budú smerovať aj k bezpečnému prepojeniu Záturčia s inými časťami mesta, ale aj k riešeniu ďalších čiastkových problémov, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.